Inden 2030 har cirkulært byggeri overhalet lineært byggeri i konkurrencedygtighed. Sådan lyder meldingen fra en række førende aktører, efter en stor investering i Circle Bank – et nyt ambitiøst projektsamarbejde.

Circle Bank, er et treårigt projekt under Grand Solutions og målet er at skabe en fælles, digital platform, som kan accelerere cirkulært byggeri. Med et samlet budget på 20+ mio. og en investering på 12,6 mio. fra Innovationsfonden og Realdania, har konsortiet taget hul på den treårige rejse, der skal støtte byggeriets aktører i omstillingen til en konkurrencedygtig cirkulær økonomi.

”Vi har brug for et redskab, der kan sikre, at vi træffer beslutninger om cirkulært byggeri på et oplyst grundlag, og dermed sikrer, at vores ambition om at gennemføre så bæredygtige byggerier som muligt kan opfyldes,” udtaler Robert Nellemann fra Danica Ejendomsselskab, som er en af partnerne i projektet og en af landets største, private bygherrer.

Han bakkes op af Flemming Rafn fra tegnestuen Tredje Natur, som også deltager i det ambitiøse projekt.

”I dag er det vanskeligt at genanvende byggematerialer i storskala, fordi vi ikke har styr på, hvor materialerne befinder sig, hvilken stand de er i og hvad vi må bruge dem til,” supplerer Flemming Rafn.

Og det kræver nye løsninger, også hvis man spørger Jesper Kort Andersen, Projektchef i Lejerbo, som tilføjer.

”Byggeriet står i dag med et stort behov for nye løsninger, der kan skubbe branchen i en mere grøn og bæredygtig retning. Brugte byggematerialer spiller her en central rolle og derfor er det vigtigt, at vi udvikler nye værktøjer, der kan effektivisere processerne og bidrage til at højne kvaliteten af byggeriet.”

Byggeriet skal være en stor del af løsningen

Byggeriet står samlet set for næsten 40 pct. af den globale CO2-udledning, mens produktion, transport samt nedrivning og håndtering af affald i byggesektoren udgør 11 pct. af den globale udledning af klimagasser. Det er denne del af byggeriets fodaftryk, som projektet Circle Bank har fokus på.

Udover CO2-udledningen er byggeriet storforbruger af jomfruelige materialer, der fremstilles af knappe ressourcer. Ved at genbruge eksisterende byggematerialer, er projektet også med til at sikre et lavere træk på klodens ressourcer. Samtidig har projektet en ambition om at være med til at nedbringe mængden af affald i byggesektoren, der ellers forventes at stige til mere end 2,2 milliarder ton på globalt plan frem mod 2025.

Lineært byggeri er billigst – lidt endnu

Fra Teknologisk Institut, hvor Katrine Hauge Smith er projektleder på det stort anlagte projekt, er meldingen, at det i dag ofte er både billigere og nemmere at bygge med jomfruelige materialer, men det vil ikke komme til at fortsætte.

”I takt med, at der indføres krav og målsætninger om at nedbringe CO2-udledning, som vi for eksempel netop har set det med den nye politiske aftale om bæredygtigt byggeri, hvor også ressourceforbruget fra byggeriet er i fokus, så er det blot et spørgsmål om tid, før den cirkulære økonomi bliver konkurrencedygtig. Med de nye krav til håndtering af byggeaffald som branchen også bliver mødt med, så bliver det afgørende at kunne benytte genanvendte materialer i byggeriet,” understreger Katrine Hauge Smith, som ser frem til at kunne hjælpe byggeriets aktører med den nødvendige, cirkulære omstilling.

Du kan læse mere om det store projekt her

Foto: Teknologisk Institut