Med inspiration fra blåmuslinger og ingredienser fra bl.a. rejeskaller vil forskere og industri erstatte industrilime, som indeholder sundhedsskadelige opløsningsmidler.

Hvordan kan det være, at fugt og vand kan få sko og andre læderprodukter til at gå op i limningen, mens blåmuslinger i saltvand uden videre klæber sig fast til sten og klipper, helt upåvirket af havets bølgeslag?

Blåmuslingens eminente klæbeevne er den primære inspirationskilde i et MUDP-projekt støttet af Miljøstyrelsen, hvor et bredt konsortium bestående af Dana Lim A/S, Angulus Sko, Søren Lund Møbler A/S, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut er gået sammen om at udvikle en effektiv biobaseret lim til læderindustrien.

Muslingelim til operationssår

Forskere fra bl.a. Aarhus Universitet har ved at studere blåmuslinger tidligere kortlagt, hvad det er for kemiske håndtag, muslingerne drejer på for at fastgøre sig til våde overflader. Denne viden har ført til udviklingen af en ny limteknologi, der for eksempel påtænkes at blive brugt til at lukke sår efter operationer.

Blåmuslingernes effektive lim består af små elastiske tråde, og i enden af disse findes et såkaldt MFP-protein (mussel-foot protein), der får trådene til at hægte sig fast.

”En interessant egenskab ved muslingernes lim er desuden, at den kan hærde under vand og er selvreparerende. Det er egenskaber, som det er muligt at efterligne – og dermed skabe en lim med helt unikke evner,” fortæller professor Henrik Birkedal fra Aarhus Universitet.

Et bidrag til den grønne omstilling

Det er limproducenten Dana Lim, som sammen med specialisterne udvikler den nye lim, der skal målrettes blandt andet til møbler og fodtøj, hvor der ofte bruges læder. Hos Dana Lim glæder man sig over udsigten til en ny type lim med en grønnere profil:

”Bæredygtighed er højt på dagsordenen overalt, også hos producenter, der anvender lim i deres produkter. Derfor vil en ny biobaseret lim, der er mindst lige så effektiv som eksisterende solventbaserede lime, kunne yde et bidrag både til vores og vores kunders grønne omstilling,” fortæller teknologichef Erik Andersen fra Dana Lim.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Adobe Stock