Med 3D-teknologi kan bygherre og udførende skabe bedre overblik ved sanering, miljø- og ressourcekortlægning samt minimere både ekstraarbejder og konflikter, lyder det fra Teknologisk Institut, som spår de virtuelle værktøjer en stor fremtid.

Af Christine Vodsgaard Larsen

Når Teknologisk Instituts specialister fremover skal udføre en ressource- eller miljøkortlægning og afsløre skadelige stoffer fx i forbindelse med nedrivning, kan dette nu udføres med en virtuel afrapportering, som skaber et langt bedre overblik for både bygherre, nedriver og saneringsfolk.

Virtuel rapport letter arbejdet

Lene Dalvang arbejder til daglig med netop at kortlægge indhold af miljøskadelige stoffer i bygninger, og hun er ikke i tvivl om, at både nutiden og fremtiden byder på mere teknologi i opgaveløsningen. Hun mener også, at de virtuelle værktøjer er et plus for rekvirenten.

”Den virtuelle afrapporteringsform er klart en fordel for både bygherre og rådgivere, når der skal udarbejdes udbudsmateriale. Med det nye værktøj, er det nemt at komme på en virtuel rundtur i bygningen og se de forskellige materialer der er anvendt. Det gør det også langt nemmere at bestemme både omfang og standen af materialerne og ikke mindst at få et overblik over, hvor mange af de registrerede materialer som kan genanvendes,” fortæller Lene Dalvang.

Også for nedrivnings- og saneringsfolkene er der gevinst i at bruge den virtuelle kortlægning.

”Det virtuelle værktøj kan med fordel bruges i forbindelse med saneringsarbejdet, hvor entreprenøren kan gå gennem bygningen og se, hvor der er udtaget prøver og hvor der forekommer skadelige stoffer, klassificeringen af affaldet samt, hvordan de skal forholde sig til arbejdsmiljøet,” siger Lene Dalvang og fortæller, at den virtuelle afrapportering består af en scanning af bygningen og en rapport samt et link til en virtuel gennemgang af bygningen.

Digitale værktøjer er vejen frem

Selvom Teknologisk Institut stadig udfører traditionelle miljø- og ressourcekortlægninger, så forventer Lene Dalvang, at den virtuelle version på sigt vil tage over.

”Jeg tror, at vi kan forvente flere og flere teknologiske indtog i bygge- og anlægsbranchen. Det her er blot et i rækken af brug af AI til skadesgenkendelse og identificering af skimmelsvampe, droner til skadesgenkendelse og fjernbesigtigelser. Vi skal bruge den nye teknologi hvor den giver mening og det gør den i høj grad i det her tilfælde, hvor vi letter arbejdet ude i branchen ved at de får en virtuel version af bygningen, som de kan orientere sig i og bruge til at optimere deres arbejde,” slutter Lene Dalvang.

Vil du vide mere? Kontakt:

Lene Dalvang, led@teknologisk.dk, 7220 2257

Foto: Teknologisk Institut