Bæredygtighed står højt på TDC’s agenda. Men hvordan styrer man miljøledelse i en stor virksomhed, med mange medarbejdere spredt over tusindvis af lokationer? Med hjælp fra FORCE Certifications fik TDC struktur på miljøledelsessystemet og papir på deres ISO 14001-certificering.

TDC A/S har arbejdet aktivt med bæredygtighed i mange år, og den danske virksomhed er langt med at implementere bæredygtige løsninger i forretningen. Med hjælp fra FORCE Certifications er arbejdet med miljøhåndtering nu systematiseret, så det er mere overskueligt at gå til.

”I TDC har vi sat os et ambitiøst mål om at være 100 % CO2-neutral i 2030 – og det gælder alle dele af koncernen. Når man som os har en grøn målsætning, er det vigtigt at have et solidt vidensgrundlag, gode planlægningsværktøjer og strukturerede processer at arbejde ud fra,” siger Emilie Wedell-Wedellsborg, afdelingsdirektør for Sustainability i TDC.

Bæredygtighed i en kompleks forretning

Projektet har været drevet af TDC’s Facility Management & Real Estate, assisteret af TDC Sustainability. Valget af miljøledelsessystemet ISO 14001 lå lige for, men for teamet var der en udfordring i at implementere ledelsessystemet på grund af TDC’s fysiske kompleksitet.

”Vi undersøgte markedet for seriøse udbydere og valgte FORCE Certification, fordi de kender vores branche og forstår kompleksiteten. Vores 10.000 lokationer omfatter alt fra kontorer og fysiske butikker til bygninger med telekommunikationsudstyr og ubemandede gadeskabe. Sammen med FORCE Certification kom vi frem til en god løsning, hvor vi puljede ensartede lokationer og lavede en rotationsordning for besøg,” fortæller Henning Andersen, Senior Project Manager, Facility Management & Real Estate, TDC Group Finance.

Audit afdækker interessante ting

Selve auditeringen foregik over flere måneder, da teamet skulle rundt på mange forskellige lokationer i Danmark. Det gav læring på flere områder.

”Det var en rejse ind i vores virksomhed, og det har bevirket, at vi er begyndt at se mere systematisk efter ting, når vi kommer rundt på lokationerne, som vi ikke lagde mærke til før. Er batterierne opbevaret korrekt? Bliver miljøaffaldet håndteret, som det skal? Står ting på deres rette plads?” siger Henning Andersen, som har været glad for samarbejdet med FORCE Certification igennem hele forløbet.

”Det har været et rigtig godt forløb, hvor vi har haft en god, åben og konstruktiv dialog med FORCE Certification undervejs,” fortæller Henning Andersen.

Mere end blot et certifikat

For TDC handler certificeringen om mere end blot opnåelsen af certifikatet. Det handler om at blive bevidst om, hvad man gør, og hvordan ens processer er.

”Det er en klar forudsætning for at blive CO2-neutrale i 2030, at vi tænker bæredygtighed ind i al drift og i alle forretningsled – og vi starter der, hvor vi har størst impact. For eksempel har vi netop gennemført en omfattende opgradering af vores kabel-tv-net, som betyder, at vi har øget kundernes datahastighed med 500 % og samtidig reduceret energiforbruget med 10 %,” fortæller Emilie Wedell-Wedellsborg.

FORCE Certification er datterselskab i FORCE Technology. Certificering og audits i regi af FORCE Certification A/S sker uden relation til rådgivning udført af FORCE Technology.

Læs den fulde artikel her