Nyt dansk forskningssamarbejde vil skabe en avanceret innovationsplatform, der sikrer langt mere intelligent og sikker digitalisering i alle hjørner af samfundet samt en væsentligt grønnere og mere energieffektiv brug af digitale løsninger. Innovationsfonden investerer 40 millioner kroner i projektet.

For hver gang vi udleder ét ton CO2 for at drive nettet, sparer samfundet i dag 1,5 tons CO2 andre steder. Denne faktor 1,5 har potentiale til at stige til en faktor 10 over de næste år, hvis energieffektiviseringer kan skabes. Så internettet er et meget effektfuldt værktøj og hermed en helt afgørende forudsætning for den grønne omstilling i almindelighed. Hospitaler, ministerier, vindmøller og fjernvarme, medier, transportsektoren, landbruget, Forsvaret, hjemmet – i alle disse sammenhænge har vi brug for løsninger, der forbruger mindre energi og er bedre sikrede mod cyberangreb end i dag.

Et unikt samarbejde

Et enestående dansk samarbejde med navnet GreenCOM, bestående af 18 danske virksomheder, to universiteter, to godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS) og to erhvervs- og brancheorganisationer, vil nu producere et Columbusæg, der på samme tid sikrer det danske samfund mere digitalisering og en grønnere omstilling.

Samarbejdet forventes at resultere i 30 banebrydende danske teknologioverførsler til industrien, der vil sørge for en digital infrastruktur, der muliggør, at internetforbindelser kan transportere langt større mængder data langt hurtigere, langt billigere, langt sikrere og langt grønnere end i dag.

Når GreenCOMs teknologiske innovationsplatform søsættes, har den potentiale til op mod en 10 procent besparelse på hele Danmarks samlede elektricitetsforbrug. Vel at mærke samtidig med, at samfundet er blevet mere digitaliseret.

Det grønne skal kunne måles og vejes

GreenCOM iværksætter et Triple Helix samarbejde mellem universiteter, store virksomheder, brancheorganisationer og start-up firmaer i en satsning på at frembringe en certificering af internettets bestanddele. Dette vil gøre det muligt at vurdere, hvilke digitale tilbud der reelt er grønnest.

Flere arbejdspladser

Perspektiverne er store og løfterige: Ikke alene vil GreenCOM kunne levere et grønnere, hurtigere og sikrere internet, men også skabe flere arbejdspladser i Danmark. Partnerne forventer at skabe mere end 150 fuldtidsjobs 5 år efter GreenCOM afsluttes. På flere store og afgørende områder vil der blive mulighed for digitale løsninger, der vil skabe større vækst og sikre en bedre konkurrencedygtighed for det danske samfund. Med støtte fra Innovationsfonden kan vi potentielt blive et af verdens bedst digitaliserede, mest modstandsdygtige og mest grønne samfund.

“Internettet er både en nøgle til at bekæmpe klimaforandringer og en teknologisk udfordring. Det skyldes, at øget digitalisering kan hjælpe os med at reducere spild og spare store mængder energi bredt i samfundet. Men samtidig står internettets eget energiforbrug til at vokse eksponentielt, hvis ikke der udvikles nye og mere energieffektive kommunikationsteknologier. Det arbejde går GreenCOMs 24 partnere i gang med nu. Tilsammen vil GreenCOM og Innovationsfonden således bidrage til, at Danmark og vi alle tager et grønt og sikkert spring ind i en digitaliseret fremtid”, siger PI og professor på DTU, Leif Katsuo Oxenløwe.

Sammen med 18 danske virksomheder, to universiteter og to brancheorganisationer, indgår GTS-institutterne FORCE Technology og Alexandra Instituttet i samarbejdet GreenCOM.

Læs mere om samarbejdet og deltagerne her

Foto: Alexandra Instituttet