Innovationsfonden investerer 13 mio. kr. i projektet DecoWind, som skal sætte spot på vindmøllestøj og bane vejen for en optimal energiproduktion inden for støjgrænserne. 

Skal Danmark i 2050 være uafhængig af fossil energi, skal mængden af grøn energi øges betragteligt. Her vil vindenergi være den største bidragsyder, men vi bliver i stadig større grad nødt til at udvide vores kapacitet fra vindmøller, hvis målene skal nås. Landvindmøller er væsentligt billigere og lettere at vedligeholde end havmøller, og derfor får vi mere grøn energi for pengene fra landmøller.

Ofte er det støjkravene til vindmøller, der bliver begrænsende for hvor meget energi, der kan produceres. Derfor er DTU Vindenergi gået sammen med Siemens-Gamesa Renewable Energy, EMD International og DELTA (en del af FORCE Technology) om projektet DecoWind. Projektet har et budget på 18,2 mio. kr, hvoraf Innovationsfonden investerer de 13,4 mio. kr.

Med projektet ønsker konsortiet at kigge nærmere på støj fra vindmøller og udvikle modelværktøj, som kan bruges globalt og bidrage til mere præcis beregning af støjen, således at der kan produceres mere energi inden for støjkravet. Hvordan kan vi øge den årlige energiproduktion uden at øge støjen fra møllerne? Det er hovedspørgsmålet, som DecoWind skal komme med et svar på.

”Med projektet ønsker vi at udvikle high-fidelity støjkædemodeller, der præcist kan forudsige støj fra vindmøller og vindmølleparker. Derudover er vores mål, at vi kan optimere den årlige energiproduktion uden, at det går over de eksisterende støjgrænser,” forklarer Wen Zhong Shen, professor ved DTU Vindenergi og projektleder på DecoWind.

Smart støjregulering

DecoWind er et treårigt projekt, som Siemens-Gamesa Renewable Energy glæder sig til at komme i gang med. Som vindmølleproducent kender de alt til problemerne med den støj, der kommer fra vindmøller. Stefan Oerlemans, Section Head inden for støj hos Siemens Gamesa Renewable Energy, forklarer:

”Vi er med i projektet, da vi gerne vil forbedre og validere værktøjerne til modellering af støj fra vindmølleparker. I kombination med smartere reguleringer vil det gøre det muligt for os at øge vindkraftproduktionens energiudbytte inden for støjbegrænsningen hos naboerne. På denne måde kan vi sænke omkostningerne ved ren vindkraft samtidig med, at vi tager hensyn til samfundsmæssige begrænsninger.”

Læs mere her