Hvordan udformer man standarder for teknologi, der hele tiden forandrer sig og gør det i mange retninger på samme tid – og det alt imens standarderne tager form?

Det berører FORCE Technology i denne rapport, hvor du også får et godt overblik over, hvad der rører sig på standardiseringsfeltet. Det gælder bl.a. inden for områderne IoT, cybersikkerhed, EMC, droner, metrologi og akustik. Områder, hvor man konstant må tage hensyn til ting som højere frekvenser, nye teknologier, risici og udvidet beskyttelse mod misbrug.

Teknisk – men også politisk arbejde

Der skrives da også masser af standarder, og globalt set nærmer testmetoderne på de allerede etablerede testområder sig hinanden. Men der eksisterer stadig udfordringer i at få standarderne helt på plads, hvilket understreges af at visse ældre EU direktiver stadig savner en række vigtige standarder.

Ud over at give indblik i de tekniske forhold forbundet med standarderne er tanken bag opsummeringen da også at den skal give en indføring i nogle af de mere politiske problemstillinger, der er arbejdet med i perioden. I rapporten kan du fx læse, hvorfor juridisk fortolkning af tekster har betydet, at 151 udgivne standarder kun har ført til 5 harmoniserede og ratificerede standarder.

Du finder rapporten her