Alle små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og startups kan søge om en bevilling til et Fast Track projekt. Ansøgere, der er medlem af Fast Track netværket, har første prioritet.

Fast-Track er et samfundspartnerskab finansieret af Innovationsfonden med henblik på at udvikle og implementere nye materialeteknologiske løsninger i danske virksomheder.

Fast-Track konsortiet består af firmaerne Elplatek, Hempel, Siemens-Gamesa og DTU, Ålborg Universitet, FORCE Technology og Teknologisk Institut, som i fællesskab hjælper virksomhederne med at løse deres materiale relaterede problemstillinger i såkaldte Fast-Tracks projekter.

Princippet i et Fast Track projekt er, at man som virksomhed bidrager med timer, testemner, specifikationer m.m., og at midler fra Innovationsfonden benyttes til at betale de medvirkende universiteter, firmaer og GTS-institutter i Fast Track konsortiet, som bidrager til at løse en materialeteknologisk problemstilling.

Find information om evalueringskriterier, projektvilkår og ansøgningsskema her