Slå til nu og få del i årets sidste pulje af Fast Track midler

Alle små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og startups kan søge om en bevilling til et Fast Track projekt. Ansøgere, der er medlem af Fast Track netværket, har første prioritet.

Fast-Track er et samfundspartnerskab finansieret af Innovationsfonden med henblik på at udvikle og implementere nye materialeteknologiske løsninger i danske virksomheder.

Fast-Track konsortiet består af firmaerne Elplatek, Hempel, Siemens-Gamesa og DTU, Ålborg Universitet, FORCE Technology og Teknologisk Institut, som i fællesskab hjælper virksomhederne med at løse deres materiale relaterede problemstillinger i såkaldte Fast-Tracks projekter.

Princippet i et Fast Track projekt er, at man som virksomhed bidrager med timer, testemner, specifikationer m.m., og at midler fra Innovationsfonden benyttes til at betale de medvirkende universiteter, firmaer og GTS-institutter i Fast Track konsortiet, som bidrager til at løse en materialeteknologisk problemstilling.

Find information om evalueringskriterier, projektvilkår og ansøgningsskema her