Med et skræddersyet kursus hjælper FORCE Technology Ørsteds drift- og vedligeholdsorganisation med at blive endnu bedre klædt på til at arbejde med risiko og sikkerhed på et elektrolyseanlæg.

Ørsted ønsker, som et af de store danske energiselskaber, at erstatte fossile brændsler med brint produceret på grøn elektricitet. Ørsted er bl.a. en del af brintprojektet H2RES, hvor de vil producere brint ved at installere 2MW elektrolyse kapacitet. Anlægget skal omdanne den overskydende strøm fra vindmøller ved Avedøre Holme til brint ved hjælp af elektrolyse.

Power-to-X og udviklingen af bæredygtige brændstoffer samt teknologier til lagring og udnyttelse af CO2 er afgørende for den grønne omstilling af energiforsyningen både i Danmark og i Europa.

Fælles forståelse øger sikkerheden

Ørsted har stor erfaring med at drive kraftvarmeværker og fjernvarmeanlæg, og arbejder med at overføre og opbygge viden om Power-to-X, brint og elektrolyse. Planen er at bygge mange anlæg i fremtiden, og Ørsted har derfor brug for at sikre, at deres drift- og vedligeholdelsesorganisation har en fælles forståelse for sikkerhed og vedligehold af Power-to-X-anlæg.

FORCE Technology sammensatte derfor et kursus til Ørsted med de forskellige elementer, der indgår i at drive og vedligeholde et elektrolyseanlæg. Kurset omfattede bl.a. introduktion til det procestekniske, nationale regulativer samt de risici, der er forbundet med at håndtere og drifte et Power-to-X-anlæg.

Gradvis opbygning af viden om Power-to-X

Opbygning af viden og uddannelse af medarbejdere er hel essentiel, når man arbejder med et nyt område som brint og elektrolyse. Kurset er derfor med til at efter- og videreuddanne Ørsteds medarbejdere, så hele organisationen er opdateret og godt klædt på i fremtiden.

Samtidig giver det Ørsted bedre mulighed for at stille krav til leverandøren omkring, hvordan man drifter og vedligeholder et Power-to-X-anlæg på den sikreste og mest optimale måde.

”I en stor organisation som Ørsted vil der naturligt være forskel på vidensniveauet hos deltagerne, og netop derfor var det værdifuldt at få et fælles fundament. Ved afslutningen af kurset var der meget fin feedback fra deltagerne, der følte sig markant bedre klædt på til at arbejde med et helt nyt område”, udtaler Lars Nøhr-Nielsen, Projektleder hos FORCE Technology”.

Læs mere her

Foto: Unsplash