Lattergas er den primære kilde til udledning af drivhusgasser fra renseanlæg, men den er svær at måle. Det skal en ny robust, kosteffektiv sensor gøre op med.

Lattergas opstår under de biologiske renseprocesser, og en del af gassen bliver udledt til atmosfæren. Selv i små mængder er lattergas klimaskadeligt, for gassen er næsten 300 gange kraftigere end CO2. Derfor har vandsektoren behov for pålidelige målinger for at kunne sætte ind over for problematikken.

Nuværende målemetoder er dyre

I et nyt projekt støttet af Miljøstyrelsen er et konsortium bestående af Duotec A/S, BlueKolding Spildevand A/S og Teknologisk Institut i gang med at udvikle et sensorsystem til kontinuerlige og nøjagtige målinger af koncentrationen af lattergas fra et renseanlæg. Den nye sensor skal integreres i styringssystemet for bedre at kunne styre de parametre, der fører til udledning af lattergas fra renseanlægget.

”I dag måles koncentrationen af lattergas i selve spildevandet, men det er en dyr og mandskabstung løsning. Samtidig giver det kun indirekte målinger for, hvad der rent faktisk udledes til atmosfæren. Derfor er ideen at udvikle en sensor, som i stedet måler i gasfasen, det vil sige i luften lige over vandoverfladen, hvor lattergassen frigives”, fortæller konsulent Quynh Thu Nguyen fra Teknologisk Institut.

Lavere klimaaftryk på renseanlægget

Når sensoren kommer på markedet, kan den fungere som værktøj for både myndigheder og driftsledelse på renseanlægget. Mens myndigheder kan bruge den til at kontrollere, om grænseværdierne overholdes, kan driftsledelsen følge med i, hvor på renseanlægget lattergassen frigives og i hvor store mængder.

”Vi håber, at vi med den nye målemetode kan identificere, hvor i processen udledningen sker, så vi kan integrere det i vores styring. På den måde kan løsningen medvirke til at reducere udledningen af lattergas, som udgør et væsentligt bidrag til klimaaftrykket fra renseanlægget”, fortæller driftschef Flemming Tang Nielsen fra BlueKolding.

Flytbar, kosteffektiv og vedligeholdelsesfri

Den nye sensor skal være en flytbar løsning, der placeres direkte på vandoverfladen og kan flyttes rundt, alt efter hvor målingerne skal foretages. Det er en fordel, da der er mange store og åbne vandoverflader på et renseanlæg. Måleren fungerer helt enkelt, ved at den suger luft ind fra vandoverfladen, hvor tilkoblede IR-målere herefter måler koncentrationen af lattergas direkte i gasstrømmen.

Hos Duotec, der udvikler lattergassensoren i samarbejde med Teknologisk Institut, forventer man, at produktet vil blive sat til salg i løbet af 2023 eller 2024.

”Vi håber, at den færdige løsning vil kræve et minimum af vedligehold og kalibrering. Og da den samtidig vil være et prisbilligt alternativ til hidtidige teknologier, tror vi, at sensoren vil være attraktiv for renseanlæggene at benytte”, siger Rasmus Bendsen, der er medejer af Duotec A/S.

Projektet Ny kosteffektiv teknologi til måling af klimagasudledninger fra renseanlæg er støttet af MUDP under Miljøministeriet.

Du kan læse pressemeddelelsen her

Foto: Teknologisk Institut