En netop udgivet rapport vidner om, at større udbud samt flere tests og dokumentation af mere klimavenlige byggematerialer er nøglen til grønnere byggeri. Det viser undersøgelsen, der er foretaget af Teknologisk Institut.

Nye tal viser, at ressourceforbruget i byggebranchen udgør 31 procent af det samlede forbrug i Danmark, og at udledning af CO2 fra både importerede og indenlandsk-producerede byggematerialer udgør 17 procent af den samlede udledning i Danmark.

Byggebranchen vurderer, at det er væsentligt at anvende mindre klimabelastende byggematerialer, hvis de skal leve op til kommende års klimakrav.  Men samtidig efterspørger bygherrerne, rådgiverne og de udførende bedre adgange til mindre klimabelastende byggematerialer, hvor de vel at mærke kender egenskaberne ved de nye materialer.

Det fremgår af en ny rapport fra Teknologisk Institut, hvor GTS-instituttet har undersøgt aktuelle barrierer og muligheder for at fremme udviklingen og anvendelsen af mindre klimabelastende byggematerialer i Danmark. Det er undersøgt via en undersøgelse blandt mere end 200 aktører i byggebranchen.

Adgang, test og dokumentation

“De udførende i byggeriet ønsker bedre adgang til mindre klimabelastende byggematerialer. Men ikke for enhver pris. Der er en nødvendig konservatisme i byggeriet, fordi vores bygninger skal både være sikre og kunne holde i mange år. Derfor vurderer aktørerne, at det vil øge efterspørgslen af mere bæredygtige byggematerialer, hvis der er bedre test og dokumentation af materialernes egenskaber og klimaaftryk”, siger direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut.

Mindre klimabelastende byggematerialer kan være biobaserede materialer, træ, jord og ubrændt ler og selvfølgelig også de traditionelle byggematerialer, hvor klimabelastningen er reduceret.

Fokus på klimakrav

Teknologisk Institut påpeger, at det i den grønne omstilling og for at overholde de fremtidige klimakrav i Bygningsreglementet er vigtigt med grundig dokumentation af de byggematerialer, der anvendes. Både i forhold til klima og CO2-udledning – men også i forhold til ressourceforbrug ser GTS-instituttet store klimaudfordringer på byggeriets vegne. Samtidig er branchen ikke gode nok til at genanvende og genbruge – Danmark er kun fire procent cirkulær i forhold til at genbruge vores ressourcer ifølge den nyligt udkomne Circularity Gap Reportog det er noget mindre end de lande vi normalt sammenligner os med.

“I undersøgelsen kan vi se, at især rådgiverne, men også bygherrerne har stort fokus på at anvende mindre klimabelastende materialer. Men også, at de ser økonomi og manglende adgang til mere bæredygtige materialer, som en barriere for at leve op til de kommende klimakrav. De ønsker sig et større og billigere udvalg af materialer, men når vi samtidig kan se, at producenterne og leverandørerne ikke har samme fokus, så er det nærliggende at tænke, at der er brug for mere fokus på området. Også fordi vi af erfaring ved, at det kan tage lang tid at udvikle både nye og eksisterende produkter og mindske risikoen ved at tage dem i anvendelse i byggeriet”, siger Mette Glavind.

Af undersøgelsen fremgår det også, at cirka en tredjedel af aktørerne i byggebranchen ikke ved, hvad der skal til for at imødekomme klimakravene de kommende år. Cirka halvdelen vurderer, at der generelt er et behov for grundlæggende viden om, hvordan man reducerer klimabelastningen. Herudover viser undersøgelsen, at der er behov for, at byggebranchen får hjælp, viden og kompetencer til, hvordan man anvender byggematerialer med mindre klimabelastning.

Læs mere og hent den nye rapport her

Foto: Teknologisk Institut