Autoværksteder anvender i stigende grad digitale værktøjer i deres arbejdsprocesser. Med brugertest afdækker psykologerne hos FORCE Technology, hvordan mekanikere interagerer med disse systemer. Det giver udviklerne unik indsigt i, hvordan de kan optimere værktøjerne og gøre dem mere brugervenlige.

Af Nanna Bastved

Fartpilot, bakkamera, parkeringssensorer og automatisk dæktryksmonitorering er efterhånden standardudstyr på nye biler. Mens bilerne fyldes med stadig mere avanceret teknologi, ændres produktionen og arbejdsprocesserne på autoværkstederne tilsvarende. Hvor svensknøglen før var et af de vigtigste værktøjer for mekanikeren, er det i dag computere og digitale værktøjer.

Viden bruges til videreudviklingen

Men hvordan kan mekanikerne hjælpes til at udføre bedre og hurtigere reparation og serviceeftersyn på køretøjerne og samtidig forvisse bilejerne om, at det bliver udført efter bilproducentens krav?

Det ønskede Hella Gutmann Solutions A/S, som udvikler digitalt værktøjsudstyr til autoværksteder, at gøre noget ved sammen med en række autoværksteder. Derfor bad de FORCE Technologys Human Factors specialister om at lave en brugertest af deres produkter for at få brugernes feedback på deres digitale værktøjer og for at finde ud af, hvordan de kan gøres endnu mere brugervenlige.

Øjnenes bevægelser afslører brugeroplevelsen

I studieforløbet undersøgte psykologerne mekanikernes adfærd, arbejdsbyrde, stress og opmærksomhed, mens de benyttede de digitale værktøjer. De undersøgte også hvor og hvornår i arbejdsprocessen mekanikeren søgte assistance fra de digitale værktøjer, og hvorvidt værktøjerne gav dem den rette hjælp eller ej.

Under indsamlingen af data blev mekanikerne udstyret med eye tracking- og GSR-udstyr, så psykologerne kunne følge med i, hvad brugerne kiggede på, hvor lang tid og i hvilken rækkefølge. Udstyret har den fordel, at det giver en objektiv og kvantificerbar viden om, hvad brugerne rent faktisk gør og ikke kun, hvad de selv mener eller tror, de gør.

Brugbare resultater med konkrete løsningsforslag

Generelt gav brugerne udtryk for, at de var glade for det digitale værktøj og synes, det var brugbart for dem i deres hverdag. Noget af det, de synes fungerede rigtig godt, var illustrationer i forbindelse med afkrydsningsskemaer til serviceeftersyn.

Samtidig var der andre ting, der kunne justeres eller optimeres for at forbedre det digitale værktøj endnu mere. Eksempelvis teksttunge skærmbilleder, hvor informationen med fordel kan opdeles med overskrifter, så brugeren har nemmere ved at overskue og finde det, han søger.

Et vigtigt resultat, som fremkom af psykologernes analyse, gjaldt placeringen af data på skærmbillederne og rækkefølgen af, hvornår data bliver vist. Resultaterne viste klart, at det ville hjælpe mekanikerne betydeligt i deres arbejdsproces, hvis informationen var tilgængelig, når de havde brug for den. Løsningsforslaget var, at flytte nøgleinformation fra ét skærmbillede til et andet og i nogle tilfælde bytte om på rækkefølgen af skærmbillederne, så det fulgte mekanikernes arbejdsproces mere naturligt.

Flere positive vinkler

Projektet gav Hella Gutmanns udviklere mulighed for at komme tæt på brugersituationerne, så de bedre kan sætte sig ind i og forstå brugernes hverdag. Eksempelvis hvor lang tid mekanikerne bruger på det enkelte digitale værktøjer i løbet af et serviceeftersyn, og hvordan værktøjerne bruges. Den viden er vigtig for Hella Gutmann, når de skal designe og videreudvikle deres software, så brugervenligheden øges.

”Resultaterne fra projektet har givet vigtig viden til Hella Gutmann hvad angår brugeroplevelsen, og hvad der kan justeres i softwaresystemet. Det FORCE Technologys specialister har vist, har bekræftet nogen antagelser, vi havde, og bragt noget nyt viden på banen, som vi klart skal arbejde videre med,” udtaler Ole Hedegaard Petersen, Products & Production Manager hos Hella Gutmann Solutions.

Yderligere information

Projektet, som innovationsnetværket INNO-PRO sponserede, blev udført i 2017 i tæt samarbejde mellem Hella Gutmann, FORCE Technology og autoværkstederne. Formålet med undersøgelsen var at afdække mekanikernes udfordringer med at benytte de digitale værktøjer, så Hella Gutmann med den viden kan videreudvikle og optimere deres digitale løsninger til autoværksteder.

For yderligere information om projektet eller om anvendelse af psykologer til brugertest af software-løsninger kontakt Nils Toft, Salgschef, Afdelingen for Anvendt Psykologi, FORCE Technology, e-mail: nito@force.dk.

Læs mere og se eye-trackeren i brug her