Teknologisk Institut arbejder i ny resultatkontrakt med intelligente produktionssystemer. Formålet er at få flere produktionsvirksomheder til at udnytte potentiale i opsamling af data.

Intelligente produktionssystemer er meget omkostningskrævende at igangsætte. Derfor findes der også kun få reelle intelligente produktionssystemer i Danmark.

Teknologisk Institut vil i en ny resultatkontrakt – der går under navnet INTELLISYS – vise danske små- og mellemstore produktionsvirksomheder, hvor og hvordan intelligente og datadrevne produktionssystemer kan udnytte virksomhedens egne data til at gøre virksomheden mere effektiv og konkurrencedygtig bl.a. ved hjælp af kunstig intelligens.

“Der har igennem en årrække været fokus på at skabe og opsamle data, hvilket har resulteret i, at mange danske virksomheder ligger inde med uanede mængder af data gemt i deres arkiver. Og det er på trods af, at det stadig er de færreste, der lykkes med at anvende disse data”, siger Rasmus Hasle, der er faglig leder hos Teknologisk Institut.

“Der er derfor et behov for at kunne anvende og skabe værdifulde data blandt de danske produktionsvirksomheder – og på den måde muliggøre intelligente datadrevne produktionssystemer”, fastslår han.

Produktionsvirksomheder skal opkvalificeres

Resultatkontrakten fokuserer på at gøre leverandører i stand til at kunne levere relevante teknologikomponenter og systemer – primært til danske SMV’er – samtidig med at produktionsvirksomhederne opkvalificeres gennem kurser, workshops og fx anvendelse af banebrydende intelligent teknologi.

For at implementere og anvende intelligente produktionssystemer hos danske virksomheder kræver det, at der arbejdes med en række teknologier, som f.eks. kunstig intelligens (AI), Additive Manufacturing (AM) og digitale tvillinger. Men muligheden for at bruge de forskellige teknologier sammen og den aktuelle prissætning gør, at rentabiliteten for langt størstedelen af de danske virksomheder forsvinder.

Praktiske eksperimenter skal udføres i demonstrations- og testlab

INTELLISYS tager derfor udgangspunkt i fire fokusområder, som tilsammen er helt centrale for intelligent datadreven produktion:

1) Digitale tvillinger,
2) Intelligent proceskontrol og dynamisk kvalitetskontrol,
3) Asset management og monitorering
4) digitale forretningsmodeller og datadrevne services.

“Inden for de fire fokusområder vil der blive udviklet nye teknologiske serviceydelser”, siger Rasmus Hasle.

“Helt konkret vil vi opbygge et I4.0 demonstrations- og testlab, der skal gøre det muligt at lave praktiske eksperimenter og konkrete teknologitests med fokus på reel anvendelse i industrien. Tilsammen skal det sikre et bredt kompetenceløft i den danske produktionsindustri”, afslutter han.

Resultatkontraktens primære målgruppe er systemintegratorer og teknologileverandører, som mangler specifikke kompetencer til at kunne levere højteknologiske produkter og services til SMV’erne.

Resultatkonktakten INTELLISYS er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Læs mere om resultatkontrakter på bedreinnovation.dk

Kontakter

Faglig leder Rasmus Hasle, Teknologisk Institut, mobil: 7220 1864, mail: raha@teknologisk.dk

Foto: Teknologisk Institut