GTS-institutterne spiller en afgørende rolle i den grønne og digitale omstilling af virksomheder og det danske samfund. Som konsulent i GTS-foreningen er du med til at sikre de politiske rammer for dette arbejde.

De syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter arbejder tæt sammen med dansk erhvervsliv om at bringe de nyeste teknologiske landvindinger i spil, så målene for bæredygtig udvikling kan realiseres. Det sker gennem forskning og et omfattende net af test- og demonstrationsfaciliteter.

GTS-foreningen arbejder for at sikre GTS-institutternes fælles mål overfor en lang række interessenter. Det sker via en omfattende mødeaktivitet, deltagelse i konferencer, arrangementer, arbejdsgrupper, høringer og bidrag til den offentlige debat inden for det forsknings- og innovationspolitiske område.

Som konsulent i GTS-foreningen vil dine primære opgaver bl.a. inkludere:

  • Booste og udvikle det eksterne kontaktarbejde og sikre opfølgning
  • Udvikle og bearbejde egne og andres analyser og uddrage holdninger heraf.
  • Understøtte arbejdet i GTS-bestyrelsen.

Du vil desuden være med til at udvikle politiske initiativer og programmer, der kan fastholde den politiske agenda, så GTS-institutterne i endnu højere grad kan levere løsninger til det danske erhvervsliv.

Om dig

Du har en videregående uddannelse på kandidatniveau, formentlig samfundsvidenskabelig. Du har dyb forståelse for politiske processer og har gerne erfaring med at arbejde med public affairs. Du har en skarp pen, når holdninger og synspunkter skal udvikles og formuleres. Du har nogle års erfaring fra en politisk organisation, PA-bureau, ministerium eller lign.

Du trives med at positionere synspunkter og påvirke beslutninger hos partnere og interessenter på alle niveauer. Du skaber og udvikler netværk på systematisk vis gennem møder, konferencer og andre events. Hvis du har interesse for teknologi og innovationsprocesser vil det være et væsentligt plus.

Du vil arbejde selvstændigt med dine opgaver og indgår desuden i et mindre team, hvor du også tager del i de praktiske og administrative opgaver i sekretariatet.

Du får adgang til et omfattende netværk på ledelsesniveau i GTS-institutterne og kan desuden trække på førende og dedikerede specialister indenfor en lang række nøglediscipliner i den grønne og digitale omstilling.

Din ansøgning

Send din ansøgning snarest muligt vedlagt CV via dette link:

Politisk konsulent med interesse for teknologi til GTS-foreningen

Bemærk at linket går til Teknologisk Instituts HR-afdeling, der bistår med administrationen af ansøgningerne i hht. GDPR-regler mv. Ansættelsen sker i GTS-foreningen. Samtaler holdes løbende fra den 25. april – sidste ansøgningsfrist er den 16. maj 2022.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Ragnar Heldt Nielsen på 45 16 26 20.

GTS-foreningen

GTS-foreningen er brancheforening for de syv danske GTS-institutter. Vi er fem medarbejdere i sekretariatet, der har kontor på Teknologisk Institut i Taastrup. Vores hovedopgave er at omsætte GTS-institutternes fælles målsætninger og visioner til konkrete aktiviteter.