ReMoni er en dansk opstartsvirksomhed fra 2014, der har udviklet en sensor og en kunstig intelligens, som gør det hurtigt og let at overvåge tekniske installationer. Med overvågningen er det muligt at fjerne eller reducere spild af energi og vand i bygninger og i produktionen. Løsningen er implementeret på det danske marked.

Af Alexander Tonnesen, GTS-foreningen

”ReMoni udspringer af et ønske om at skåne miljøet for et unødvendigt spild, fordi der mangler viden, som kan indsamles fra tekniske installationer”, fortæller stifter og CEO Bo Eskerod Madsen, ReMoni.

Derfor har ReMoni udviklet tre slags clamp-on sensorer, der kan installeres uden på kabler og rør. Sensorerne indsamler data, der bl.a. kan bruges til overvågning af strøm, vand og varme.

På den måde kan virksomhedens sensorer bl.a. bruges til at reducere spild under produktion eller til at forebygge og forudse slid på maskiner. Den kan også bidrage til at spare energi til opvarmning af bygninger, fordi data kan bruges til at se frem i tiden og give viden om, hvad varmebehovet er de kommende døgn. Det gør det muligt at undgå at spilde en masse strøm og varme, der ikke er nødvendig.

Produktet som ReMoni tilbyder, drejer sig derfor i høj grad om løsninger, der kan optimere allerede eksisterende teknologier.

Ekstern rådgivning og FoU-samarbejde

Undervejs i udviklingsarbejdet har ReMoni nydt godt af både samarbejdet med Erhvervshus Midtjylland, Innovationsfonden og GTS-institutter.

”I Danmark har vi ikke et særlig stærkt investormiljø, som fx i USA. Vi har derfor brug for at kompensere gennem fx GTS, Erhvervshusene og Innovationsfonden, der tilsammen kan hjælpe med kapital, videnspredning og networking”, lyder det fra Bo Eskerod Madsen.

”GTS-institutterne har bidraget med forskellig viden, og det har været utrolig givende at samarbejde med specialister herfra. I udviklingsarbejdet har vi bl.a. haft mulighed for at bruge GTS-faciliteter til at teste vores teknologi. Vi har bl.a. samarbejdet med Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Teknologisk Institut”.

Bo Eskelund Madsen fortæller, at ReMoni i øjeblikket samarbejder med FORCE Technology om et projekt, der skal mindske spild i produktion af fødevarer. Her bidrager ReMoni bl.a. med sensorer, der kan undersøge, hvor i produktionen der kan optimeres. Der bliver også kigget på en sensor, der kan holde øje med motoren i en maskine. Her handler det om at kunne forudse pludselige behov for reparationer eller vedligeholdelse – for dermed at komme problemer i forkøbet.

Virksomhedens samarbejde med Erhvervshus Midtjylland har også udviklet sig undervejs, fra fx hjælp til investoraftaler, juridisk hjælp, patenter og lignende i starten, til nu at handle mere om at blive vejledt, i forhold til at finde de helt rigtige samarbejdspartnere.

Om samarbejdet med Innovationsfonden fortæller Bo Eskerod Madsen:

”Det har været let og smidigt. Vi har oplevet Innobooster som en rigtig fin ordning, der giver mulighed for adgang til ”soft money”, hvilket betyder, at der hverken skal tilbagebetales eller gives afkast. Fundingen er vigtigt ift. at kunne udvikle vores teknologi og påvise, at teknologien virker. For først når den virker, er det muligt at tiltrække investorer”.

Projekter bliver nemmere i GTS-samarbejder

Det er også muligt at tilkøbe GTS-kompetencer i regi af Innobooster, hvilket ifølge Bo Eskerod Madsen er en fordel.

”GTS er generelt meget fokuserede på, at de her løsninger skal ud på markedet, og det er det helt rigtige mindset, når man gerne vil fra en god idé til et markedsklart produkt”, siger Bo Eskerod Madsen, CEO i ReMoni.

ReMoni fokuserer i øjeblikket på det danske marked, men vil gerne udvide til det internationale marked. For virksomheden er det nemmest at optimere løsningen i Danmark, og herefter tage et skarpt produkt med ud i verden.

Fakta

ReMonis primære målgruppe er bygningsejere, produktionsvirksomheder og virksomheder, der beskæftiger sig med vand, varme og elnet. Løsningen består af forskellige sensorer, der kommunikerer trådløst via ReMonis Gateway med cloud-platform ReCalc og ReCalc MoniTor, hvor det er muligt at tilgå data.

Du kan læse mere om ReMonis aktiviteter på deres hjemmeside her

Foto: ReMoni