God produktlyd bidrager til et positivt helhedsindtryk af produkters kvalitet. Lyden fra produkter skal designes og må ikke bare være et tilfældigt ‘spildprodukt’.

Af Torben Holm Pedersen, Senior teknologi specialist ved FORCE Technologys SenseLab

Produktlyd betegner lyden fra produkter, hvis primære formål ikke er lydgengivelse. Man taler om ‘optimal produktlyd’, medens betegnelsen ‘lydkvalitet’ i højere grad vedrører reproduceret lyd, fx lyden fra højttalere og telefoner.

God produktlyd skal passe til de forventninger, vi har til produktet og harmonere med dets kvalitet og funktion samt eventuelt også understøtte ‘brand value’. God produktlyd er ikke noget absolut, men afhænger både af produktet og af kundens/brugerens forventninger.

Produktlyden skal gerne signalere god produktkvalitet. Optimal produktlyd kan forbedre kundetilfredshed – i nogle tilfælde sikkerheden – og medvirke til øget salg. På et konkurrerende marked kan god produktlyd være en metode til at differentiere et produkt fra konkurrenternes.

Betydningen af produktlyd

Ofte handler lyddesign om at minimere støjen. I mange tilfælde er mindre støj attraktivt, men i nogle tilfælde kan sænkning af lydniveauet faktisk medføre, at kunderne bliver mindre tilfredse. Det kan fx være tilfældet med støvsugere og løvblæsere, hvor kunderne i nogen grad forbinder effektivitet med støj. Her kan løsningen være at designe en lyd, som har en ‘effektiv’ lydkarakter.

I andre tilfælde er lyd ønskelig, fordi den informerer om produkternes tilstand og funktion. Her er det oplagte eksempel den gode lyd af en smækkende bildør. Lyden er optimeret til at signalere, at ‘døren er solid, den beskytter dig, den er tæt og har en god kvalitet, og nu er den lukket sikkert’. Bilproducenterne har kælet specielt for denne lyd, fordi den er et vigtigt første indtryk af en bil.

Produktlyden kan også bruges til at understøtte et varemærke. Et klassisk eksempel er lyden fra en Harley Davidson motorcykel. Lyden er beskyttet som varemærke i en række lande, som en del af produktets design.

I forbindelse med læskedrikke og parfumevarer arbejdes der også med at optimere lyden, når produkterne åbnes, så den skaber den rette forventning hos brugeren.

Optimering af produktlyd

Det handler om den opfattede produktkvalitet, der skal måles ud fra subjektive bedømmelser af produktets lydmæssige egenskaber i forhold til produktets ønskelige egenskaber, som de opfattes af brugeren.

Hvis producenten er bevidst om produktlyden, sker den indledende optimering ofte som mindre systematisk bedømmelse udført af udviklerne. Der er risici ved dette: Dels er det ikke sikkert, at udviklerne repræsenterer brugernes/kundernes opfattelse, og dels er der en indbygget bias på grund af udviklernes kendskab til produktet og forventninger til eventuelle forbedringer, de har udført.

For at få en relevant bedømmelse af produktlyd skal den inkludere brugere fra produktets målgruppe og udføres som en blindtest, hvor lydene bedømmes i tilfældig rækkefølge.

Dette er et uddrag af en artikel oprindeligt bragt i SPM magasinet, marts 2019.

Læs mere her