Hvordan gik det GTS i 2020? Det kan du læse mere om i GTS-institutternes performanceregnskab 2021, der netop er udkommet under overskriften: Teknologiske løsninger nu og i fremtiden – GTS i samfundets tjeneste.

GTS-institutternes performanceregnskab giver en status på udviklingen i 2020, der var præget af coronakrisen. Alligevel blev det et år fyldt med spændende aktiviteter og gode samarbejder med danske virksomheder om innovation og udvikling.

En af de virksomheder, der har haft glæde af et GTS-samarbejde er den to år gamle virksomhed Solartag, der bl.a. har fået gennemført en række brandtest hos DBI.

”Der er fantastiske muligheder for at få gennemført anerkendte test på faciliteter opbygget hos GTS-institutterne. Folk stoler på de test, der bliver gennemført her i Danmark, de kender institutterne og har tillid til dem, og det er helt klart en billet ind til de globale markeder”, siger Thomas Ahola Pedersen, stifter og ejer af Solartag.

En af de andre virksomheder, der i publikationen fortæller om fordelen ved at samarbejde med GTS, er Simas Filters, der i samarbejde med Teknologisk Institut er ved at udvikle en ny, grøn filterløsning.

”Vi er en mindre virksomhed, der gerne vil udvikle os på både produkt- og processiden. Det er nødvendigt for at være en del af fremtiden. Men vi kan umuligt have alle kompetencer hos os selv”, siger Hans Christian Bech Thøgersen, bestyrelsesformand i Simas Filters.

Læs også om et samarbejde mellem Danfoss og FORCE Technology om udvikling af en ny grøn emballage til transport – og om PASCHAL Danmark A/S der sammen med Alexandra Instituttet har udviklet en app, der med hjælp fra Augmented Reality gør byggepladsen levende.

Rk-periode afsluttet og ny påbegyndt

I performanceregnskabet kan du også få et indblik i nogle af de nye teknologiske serviceydelser, der er udviklet i resultatkontraktperioden 2019-2020. Det gælder fx webværktøjet ”EnviroCast” udviklet af DHI. Værktøjet giver brugeren nem adgang til allerede kalibrerede modeller og letter arbejdet med at vurdere effekterne af udledninger til det marine miljø.

Du kan også læse om nogle af de aktiviteter, som GTS-institutterne skal arbejde med i den nye resultatkontraktperiode 2021-2024. Det gælder fx DFM’s arbejde med at etablere og formidle en dansk tidsreference baseret på atomure. Det gør Danmark mindre afhængig af formidling af tidssignaler fra atomurene i navigationssatellitterne (GNSS), som i dag forsyner Danmark med præcis tid.

Udvalgte hovedtal for året

  • Unikke, danske kunder 18.466
  • Samlet omsætning 3.499 mio. kr.
  • Dansk, kommerciel omsætning 1.349
  • FoU-omsætning 633
  • Danske FoU-projekter 554
  • Kursister 39.200

Download regnskabet eller få tilsendt en trykt version

Du kan downloade performanceregnskabet her

Vil du gerne have tilsendt den trykte version, så kan du bestille den ved at sende en mail med adresse og antal til: info@gts-net.dk

Tal om GTS

Hvis du gerne vil dykke ned i de data, der ligger til grund for GTS-institutternes performanceregnskab, så kan du i rapporten ”Årets tal for GTS 2021” finde figurer og tal for GTS med en gennemgang af udviklingen i tallene i de sidste fem år.

Denne rapport kan kun downloades – og det kan du gøre her