Dansk opstartsvirksomhed inddrager Teknologisk Institut til modning af en nyudviklet teknologi, som kan strække eksisterende oliereserver. Teknologien er testet via Innobooster programmet – et virkemiddel under Innovationsfonden

Metoden bag teknologien bygger på anvendelse af elektricitet til at øge olieproduktionen fra eksisterende oliebrønde, uden behov for bekostelige om- eller tilbygninger. Det gør metoden særligt attraktiv for felter på land. Efter laboratorie-test på Teknologisk Institut skal metoden nu afprøves i praksis.

”På de eksisterende (og ofte meget gamle) oliebrønde kan vi bruge strøm til at gøre den tilbageværende olie i reservoiret mere tyndtflydende og samtidig øge væskestrømmen, så olieproduktionen forbedres kraftigt. Vores hemmelighed ligger i en årelang erfaring med elektrokemiske processer, der gør os i stand til at tilpasse de elektriske parametre til jordforholdene på en ny og innovativ måde, og denne teknologi er vi altså ved at patentere globalt”, forklarer Søren Laungaard, CEO for EOR Technologies.

Den daglige olieproduktion øges

De første feltstudier har demonstreret evnen til at 2-10 doble den daglige olieproduktion, vel at mærke uden behov for store investeringer eller -driftsomkostninger.
EOR Technologies har over det seneste år samarbejdet med Teknologisk Institut for at kvalificere teknologien, og øge forståelsen for teknologiens potentiale. Teknologisk Institut arbejder med udvikling og rådgivning omkring teknologi, der kan gøre olieudvinding mere effektiv, sikker og mindre miljømæssigt belastende.
EOR Technologies tog kontakt til Teknologisk Institut med henblik på at udbygge forståelsen og videreudvikle metoden gennem en kombination af eksperimenter, laboratoriemålinger og feltstudier.

“Det er dejligt, at vi kan bruge vores kompetencer og internationale netværk til gavn for unge, danske virksomheder med spændende teknologier. Vi ser et stort potentiale for at øge eksporten i en sektor, hvor danske virksomheder har meget at tilbyde ift. at sikre, at olie og gas produceres renest muligt”, siger centerchef Thomas Lundgaard, Teknologisk Institut.

Testet via Innobooster

Teknologien er blevet testet i laboratorieskala på Teknologisk Institut via InnoBooster programmet. Her støtter Innovationsfonden udviklingsprocesser, drevet af små og mellemstore virksomheder.

“Vi søgte samarbejde med Teknologisk Institut, fordi de kompetencer og faciliteter, som de besidder, giver os mulighed for at få kvalificeret modspil i forhold til test og forståelse af vores teknologi og mulighederne heri. Yderligere har Teknologisk Instituts internationale netværk været af afgørende betydning i forbindelse med dette projekt”, siger Søren Laungaard.

Den nye teknologi er ved at blive testet på et gammelt oliefelt på landjorden i Europa. Undervejs skal der gennemføres et omfattende målings- og prøvetagningsprogram, der sigter på at dokumentere de forskellige mekanismer og effekter i teknologien.

Læs mere

Foto: Teknologisk Institut