Vi er godt på vej til at kunne omdanne grøn energi til grønne brændstoffer, men vi mangler de sidste besværlige skridt. Det er en af hovedkonklusionerne i en ny analyse, som fire GTS-institutter står bag.

Power-to-X (PtX) handler om at omdanne overskydende energi fra vindmøller og solcelleanlæg til grønne brændstoffer. Det vil åbne døren for en grøn omstilling af de dele af industri og transportsektor, der ikke kan elektrificeres. Men hvor langt er vi fra at gøre PtX markedsklar og til en dansk erhvervssucces? Og hvilke behov efterspørges af aktørerne? Det afdækkes i en ny analyse, der skaber et overblik over teknologien som forretningsområde i Danmark.

Ifølge analysen er vi godt på vej med at etablere en dansk PtX-værdikæde. Den består af leverandører af grøn strøm, producenter, udviklere samt aktører inden for distribution og afsætning. Værdikæden er et godt afsæt for at gøre PtX-teknologier markedsklar og etableret i fuld skala på en både rentabel og bæredygtig måde.

Der er brug for mere innovation og mindre forskning

Endnu en god nyhed fra analysen er, at teknologierne langt hen ad vejen er kendte og meget tæt på at kunne tages i brug. 2 ud af 3 af de adspurgte virksomheder har især fokus på den øvre ende af teknologiudvikling. Blot 11 pct. efterspørger grundforskning.

”Det viser, at der ift. Power-to-X er brug for at kigge på, hvordan vi kommer de sidste lidt besværlige skridt fra forskning til marked. Analysen viser, at vi har brug for mere innovation og mindre forskning. Derfor efterlyser vi i GTS en større prioritering af forsknings- og udviklingsprojekter, der har fokus på den del af teknologiudviklingen, der er tæt på markedet”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Brug for testfaciliteter og ensartede standarder

Analysen peger også på andre forhold, der skal på plads, før PtX kan fungere i praksis i produktions- og distributionsanlæg. Der er bl.a. behov for testfaciliteter til udvikling og dokumentation og for teknologisk rådgivning om, hvordan teknologierne konkret kan implementeres.

Et andet centralt budskab i analysen er, at der mangler rammevilkår for et nyt PtX-marked. Det står i vejen for den nødvendige skalering og effektivisering. Uden en gennemsigtig regulatorisk ramme er det for usikkert for virksomhederne at gå fuldt ud ind i det og tilbyde nye produkter på markedet.

Forventer stor vækst

På trods af, at der stadig mangler nogle centrale ting for at få teknologien ud at virke i praksis, har de adspurgte store forventninger til vækst. Allerede i 2025 forventes der en stigning i omsætningen på 28 pct. og en årlig vækst i medarbejderstaben på 39 pct. Det svarer til, at de 736 medarbejdere, der i dag er beskæftiget med PtX, med udgangen af 2025 vil være vokset til 4.560 medarbejdere.

Om analysen

Bag den erhvervsøkonomiske analyse ”Power-to-X – et forretningsområde i fremvækst” står et partnerskab af fire GTS-institutter – Alexandra Instituttet, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Den er udarbejdet af Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut.

Analysen er gennemført blandt 167 aktører, der konkret er involveret i udvikling af Power-to-X i Danmark, heraf har 101 svaret på undersøgelsen.

Du kan læse en pressemeddelelse om analysen her – eller hente analysen her