Omkring 600 mio. kr. bliver nu udmøntet i “Virksomhedsprogrammet”, som skal hjælpe danske SMV’er i kølvandet på COVID-19 krisen. Midlerne kommer fra det såkaldte “REACT-EU-program”, der skal afhjælpe konsekvenserne af coronakrisen og understøtte en grøn og digital genstart.

Det seneste halvandet år har været en svær og usikker tid at drive virksomhed i, og nogle virksomheder har oplevet at miste omsætning i perioder, hvilket har sat investeringer og nye forretningsplaner på standby. Nu kan virksomhederne få den hjælp de skal bruge, for at komme videre.

Virksomhedsprogrammet har i alt 600 millioner til udmøntning, og programmet spænder vidt, for virksomhederne kan søge tilskud til vækst- og forretningsudvikling, grøn og digital omstilling, internationalisering samt kompetenceudvikling og indkøb af konkret teknologi, produktionsudstyr og software.

Virksomhedsprogrammet udrulles i et samarbejde mellem af landets seks Erhvervshuse. Erhvervshus Midtjylland er derudover operatør for det digitale spor, der udrulles under det populære SMV:Digital program, og alene til dette spor er der afsat 120 millioner kroner.

Fakta om Virksomhedsprogrammet

Midlerne kommer fra et genopretningsprogram fra EU – det såkaldte REACT-EU-program – som skal afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn og digital genstart. Midlerne fra Virksomhedsprogrammets fire spor kan søges af virksomheder over hele landet.

I den kommende tid åbnes der for ansøgning til følgende dele af programmet:

• SMV:Eksport: indeholder tilskud til rådgivning til udvikling af eksportplan, tilskud til egne eksportmedarbejdere og tilskud til en medarbejder i udlandet eksempelvis til at opbygge salgsnetværk på målmarkedet (employer of record).

Åbner for ansøgning 7. september.

• SMV:Vækstpilot: indeholder mulighed for ansættelse af en ledig vækstpilot (lige fra en faglært til en højtuddannet) Vækstpiloten ansættes i 6 mdr. på ordinære vilkår – virksomheden får dækket 50 pct. af omkostninger (dog max. 15.000 kr./mdr.)

Åbner for ansøgning 15. september.

• SMV:Digital: indeholder tilskudsvouchers til køb af rådgivning omkring digital omstilling; desuden indeholder programmet en række kompetenceudviklingsmuligheder samt mulighed for tilskud til investering i udstyr, maskiner, software mv. Tilskudsvouchers op til 250.000 kr.

Åbner for ansøgning 27. september.

• SMV:Grøn: indeholder vouchers til rådgivning, kompetenceudvikling og investeringer i udstyr, maskiner mv. som understøtter jeres grønne udvikling. Tilskudsvouchers op til 250.000 kr.

Åbner for ansøgning 11. oktober.

Der er reserveret 60 mio. kr. til en GENSTART pulje til virksomheder, som er hårdt ramte af COVID-19-krisen. Dette spor afventer imidlertid udrulningen af Regeringens Omstillingspulje.

Desuden er der en reserve i Virksomhedsprogrammet på kr. 190 millioner, som vil blive udrullet, når de første puljer er ansøgt.

Læs mere om Virksomhedsprogrammet og de nye puljer her