Nanosatelliter skal udvikles i et tidligere uhørt tempo, være billige og mindst dobbelt så pålidelige som hidtil – det er en seriøs udfordring, der kræver ekstreme test.

Af Susanne Otto, FORCE Technology

Danmark har en stolt tradition inden for rumfartselektronik, og med den nationale rumstrategi fra 2016 i kølvandet på Andreas Mogensens imponerende mission er der kommet fokus på new space og nanosatellitter, som er karakteriseret ved høj volumen satellitter til kredsløb i lav bane om jorden.

Fra mikro- til nanosatellitter

Udviklingen går generelt i retning af mindre satellitter fra mikrosatellitter, hvoraf Ørsted fra 1999 var Danmarks første satellit på 50 kg, til dagens nanosatellitter på 1-10 kg og i fremtiden måske pico- og femtosatellitter. Den primære driver er lavere omkostninger til både udvikling og opsendelse. Derudover skaber nanosatellitter muligheder for samarbejde mellem mange satellitter til opsamling af data fra multiple lokationer. De lave udviklings- og opsendelsesomkostninger skaber bl.a. grobund for et nyt vækstmarked for special purpose satellitter, hvor upstream og downstream interessenter er tættere forbundne i en meget kortere udviklingscyklus.

Udfordringer for new space

Udfordringen for udviklere af nanosatellitter er at sikre og dokumentere tilstrækkelig operationel levetid, samtidig med at omkostningerne holdes nede. Klassisk space eller udstyr til deep space oplever krav om 20 års levetid eller længere i det allerhårdeste miljø, mens kravene for new space typisk ligger på 3-5 år under forhold, der nok er gunstigere men stadig krævende. Derfor er løsningen ikke bare direkte at overføre design- og testmetoder fra klassisk space til new space. Blandt andet benytter new space COTS (commercial off-the-shelf) komponenter, som ikke er certificeret til brug i space. Derfor må der udvikles ekstreme test målrettet new space for effektivt at verificere produkternes evne til at overleve opsendelse og fungere i miljøet i rummet.

Dette er et af målene i resultatkontrakten ”Udnyttelse af systemer til rummet”, hvor satellitproducenten GomSpace har været en aktiv medspiller, der er kommet med eksisterende moduler, som de nye test er afprøvet på.

Læs mere om ekstremtestene på new space-udstyr og resultaterne fra projektet i FORCE Technologys uddybende artikel her

Foto udlånt af GomSpace.