Når folkemødet bliver skudt i gang torsdag d. 16. juni kan du møde GTS i teltet ”Tech på toppen” F29, som vi har sammen med Innovationsfonden og ATV. Teltet danner ramme om spændende debatter og aktiviteter med fokus på, hvordan vi bedst går sammen om at udvikle fremtidens bæredygtige Danmark. Få her en oversigt over vores aktiviteter og debatter.

Alle vores aktiviteter foregår her: Tech på toppen, Ved folkemødehuset, F29.

Ikke alle paneldeltagere er på plads, og der vil derfor komme flere navne på nogle af debatterne frem mod folkemødet.

Torsdag d. 16. juni

Kl. 11:00-12:00. Aktivitet: Folkets opfindelser igennem 50 år

Arrangør: GTS

Opfinderrådgivningen fejrer i år 50 år med ualmindelige opfindelser fra almindelige borgere. Se hvilke produkter, der har haft succes og hør de store tal for skabt omsætning for de undersøgte opfindelser.  Hør om en ny effektevaluering, der bliver udgivet i 2023, men hvor dele bliver afsløret i forbindelse med folkemødet 2022.

For det er utroligt, hvad helt almindelige mennesker får af gode ideer. Nogle gør noget ved det og opfinder ting til deres hverdag, deres profession eller deres hobby.

Det er denne borgerinnovation som Opfinderrådgivningen er i verden for at løfte potentialet af. For hvis ikke nogen hjælper med at løfte opfindelserne videre fra køkkenbordet og ud i en kommerciel verden, bliver de typisk ikke til mere.

Du kan også undersøge, om du har en god løsning til menneskehedens aktuelle udfordring nummer 1: Bæredygtig omstilling for en brugbar klode, også til næste generation.

Du medbringer din nysgerrighed – og får mulighed for at blive hørt om din gode ide.

Nikolaj Ilsted Bech og Lene Grønning fra Opfinderrådgivningen er værter.

Kl. 16:00-16:45. Debat: Hvordan bygger vi en motorvej til de gode ideer?

Arrangør: GTS, Innovationsfonden og ATV

Dansk konkurrenceevne er afhængig af, at vi anvender ny viden og teknologi til at skabe fremtidens nye bæredygtige produkter og løsninger. Her er nøglen til succes vores evne til at skabe nye ideer og gøre dem markedsklare.

Desværre er vi udfordret af, at alt for få små- og mellemstore virksomheder (SMV) er innovative. Der er brug for at få SMV’erne op i gear!

Men hvordan gør vi det nemt og hurtigt for dem at forny sig med hjælp fra viden og teknologi? Det er temaet for denne debat, hvor vi også spørger vores panel:

 • Der er meget hjælp at hente, men har vi i vores iver for at gøre det rigtige skabt så mange indsatser, at vi igen står med en ”innovationsjungle”?
 • Kan vi gøre mere for at skabe (mere) sammenhæng i tilbud og styrke samarbejdet mellem nøgleaktører, så dansk erhvervsliv har adgang til de bedste kompetencer i deres arbejde med forskning og innovation?
 • Og skal vi have ambitioner om at nå ud med tilbud til alle? Eller skal vi i stedet satse på de virksomheder, der kan og vil?

Paneldeltagere

 • Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Dorte Martinsen, stifter af SMV360grader og medejer af BM Silo
 • Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland
 • Morten Boje Hviid, direktør for bæredygtighed, Landbrug og Fødevarer
 • Malte Larsen, erhvervsordfører, Socialdemokratiet

Kl. 16:45-17:30. Aktivitet: Reception om fremtidens Danmark

Arrangør: GTS, Innovationsfonden og ATV

Kig forbi ”Tech på toppen” og få en snack og en snak om vejen til verdens bedste innovationssystem

ATV, Innovationsfonden og GTS byder velkommen og sætter gang i en uformel samtale om, hvordan vi udvikler verdens bedste innovationssystem.

Få også en anderledes oplevelse, når du med hjælp af 3D briller får mulighed for at sejle et skib sikkert igennem Rønne Havn.

Og se nogle af de opfindelser, som Opfinderrådgivningen har hjulpet på vej igennem de sidste 50 år.

Vi sørger for rammerne og hyggen – og du bidrager med lysten til at netværke.

Fredag d. 17. juni

Kl. 11:15-12:00. Debat: Skal Danmark være et førende testland for grønne løsninger?

Arrangør: GTS-foreningen og Forskningsalliancen

Vi har et stort potentiale for at skabe grøn vækst og nye jobs. Men hvordan kommer vi i mål?

Vejen fra idé til marked er ofte lang og kan være fyldt med forhindringer. En af de største bump på vejen er, hvis der ikke er nem og hurtig adgang til avancerede faciliteter til test og demonstration – og til viden om nye teknologiske muligheder.

I denne debat diskuterer vi, hvordan vi gør Danmark til et attraktivt sted at udvikle grønne løsninger:

 • Hvordan skaber vi et godt match mellem de danske ambitioner på klimaområdet og udbuddet af testfaciliteter og viden?
 • Hvordan gør vi Danmark til en frontløber, når det handler om at udvikle nye grønne klimaløsninger til det globale marked?
 • Har vi i dag de instrumenter, der skal til for at pushe udviklingen – eller kan politikerne gøre mere for at skabe gode rammer for grøn innovation?

Paneldeltagere

 • Anne Paulin, Klima- energi- og forsyningsordfører, Socialdemokratiet
 • Carsten Kissmeyer, energiordfører, Venstre
 • Mikael Bay Hansen, sekretariatschef i formandssekretariatet, Dansk Metal
 • Dorte Zacho Martinsen, ejer af SMV360grader samt medejer af BM Silo
 • Anders Sørensen, bæredygtighedschef, Enemærke og Petersen A/S
 • Lia Leffland, direktør, ATV
 • Thomas Bech Hansen, divisionsdirektør, FORCE Technology

Kl. 12:00-12:30. Aktivitet: Kom og prøv at navigere et skib med 3D-briller

Arrangør: GTS

Mon du har, hvad det kræver at blive kaptajn på et af verdens største havvindinstallationsskibe?

Bornholm bliver verdens første energi ø og i den forbindelse er Rønne Havn valgt som udskibningshavn for havmølleparken Baltic Eagle.

FORCE Technology medbringer sin ”state of the art” XR/3D skibssimulator til folkemødet 2022 og det vil i den forbindelse være muligt at prøve at sejle et af verdens største havvindinstallations ud af Rønne Havn. Skibet er fuldt lastet med vindmølle komponenter, så det kræver fuld kontrol og et stort overblik for at mestre denne udfordrerne opgave.

Der vil også være muligt at tale med GTS-instituttets søsikkerheds- og træningsekspert om vigtigheden af træning, og hvordan simulatortræning kan være et vigtigt værktøj i fremtiden, hvor de søfarende og havvindmøllerne ”skal kæmpe” om pladsen til søs.

Jan Michelsen, Head of Department, Simulation, Ports & Training, FORCE Technology er vært.

Kan også prøves ifm. vores reception d. 16. juni kl. 16:45.

Kl. 14:30-15:15. Debat: Havvind eller fisk? Hvordan kombinerer vi bæredygtig udvikling og biodiversitet?

Arrangør: GTS

Udover klimakrisen står vi overfor en krise, som er tilsvarende stor og kompleks: Biodiversitet-krisen.

En ny rapport fra IPCC slår fast, at vi skal adressere de to kriser sammen. Især fordi en række af de kendte løsninger til at imødegå klimaændringer presser de kystnære levesteder for planter og dyr (habitater) og dermed lægger yderligere pres på biodiversiteten.

Den grønne omstilling i form af havvind og udvikling af infrastruktur som tunneller og broer er faktorer, der påvirker de marine økosystemer og giver nogle risici.

Men hvordan skaber vi en positiv synergi mellem udvikling på havet og klima- og biodiversitetskrise?

 • Vi skal fortsat udvikle ny infrastruktur på havet, men hvilke krav skal vi stille, så biodiversitet også tænkes ind i det?
 • Hvordan prioriterer vi forskellige krav, behov og ønsker?
 • Er der noget i planlovgivningen, der skal decentraliseres?
 • Og kan der gøres noget politisk for at skabe en god synergi mellem grøn omstilling og biodiversitet?

Paneldeltagere

 • Torsten Gejl, politisk ordfører, Alternativet
 • Filip Engel, VP, Sustainability Public Affairs & Branding, Ørsted
 • Liselotte Hohwy, direktør, Tænketanken Hav
 • Karen Timmermann, Professor ved DTU Aqua og medlem af Danmarks Biodiversitetsråd
 • Anders Chr. Erichsen, DHI, RK Area Manager

Lørdag d. 18. Juni

Kl. 11:15-12:00. Debat: Kan Power-to-X blive et nyt dansk eksporteventyr?

Arrangør: GTS og Dansk Standard

I fremtiden kan du måske flyve med god samvittighed – og det kan du takke teknologiudviklingen for.

Inden for det næste årti er forventningen nemlig, at grønne brændstoffer bliver et realistisk alternativ til de fossile. En kæmpe grøn fordel for de sektorer, der ikke kan bruge el som fx fly og skibe.

De nye grønne brændstoffer skal produceres med vedvarende strøm fra vind- og solenergi – og processen kaldes for Power-to-X – og et af elementerne er Bornholm som fremtidens energiø.

Men der er stadig et stykke vej, før vi er helt i mål med teknologien. Der er bl.a. stor usikkerhed ift. sikkerhed, og der mangler rammevilkår og standarder. Spørgsmålet er, hvad det kræver at gøre Power-to-X til et nyt grønt eksporteventyr?

 • Hvordan udnytter vi vores tradition for samarbejde mellem det private erhvervsliv, staten, universiteter og GTS-institutter til at få hele værdikæden til at spille sammen?
 • Kan gode rammevilkår og standarder være med til at accelerere udviklingen?
 • Hvad er det globale erhvervspotentiale i Power-to-X?
 • Og kan politikerne gøre noget for at fremme udviklingen?

Paneldeltagere

 • Torsten Gejl, politisk ordfører, Alternativet
 • Knud Erik Andersen, CEO, European Energy A/S
 • Anne Holm Sjøberg, afdelingschef, Dansk Standard
 • Cecilie Lykkegaard, vicedirektør, Danske Maritime
 • Henrik Hassing, teknisk chef, FORCE Technology

Kl. 12:15-13:30. Aktivitet: Kom og prøv at navigere et skib med 3D-briller

Arrangør: GTS

Mon du har, hvad det kræver at blive kaptajn på et af verdens største havvindinstallationsskibe?

Bornholm bliver verdens første energi ø og i den forbindelse er Rønne Havn valgt som udskibningshavn for havmølleparken Baltic Eagle.

FORCE Technology medbringer sin ”state of the art” XR/3D skibssimulator til folkemødet 2022 og det vil i den forbindelse være muligt at prøve at sejle et af verdens største havvindinstallations ud af Rønne Havn. Skibet er fuldt lastet med vindmølle komponenter, så det kræver fuld kontrol og et stort overblik for at mestre denne udfordrerne opgave.

Der vil også være muligt at tale med GTS-instituttets søsikkerheds- og træningsekspert om vigtigheden af træning, og hvordan simulatortræning kan være et vigtigt værktøj i fremtiden, hvor de søfarende og havvindmøllerne ”skal kæmpe” om pladsen til søs.

Jan Michelsen, Head of Department, Simulation, Ports & Training, FORCE Technology er vært.

Kan også prøves ifm. vores reception d. 16. juni kl. 16:45.

Kl. 13:30-14:30. Aktivitet: Folkets opfindelser igennem 50 år

Arrangør: GTS

Opfinderrådgivningen fejrer i år 50 år med ualmindelige opfindelser fra almindelige borgere. Se hvilke produkter, der har haft succes og hør de store tal for skabt omsætning for de undersøgte opfindelser.  Hør om en ny effektevaluering, der bliver udgivet i 2023, men hvor dele bliver afsløret i forbindelse med folkemødet 2022.

For det er utroligt, hvad helt almindelige mennesker får af gode ideer. Nogle gør noget ved det og opfinder ting til deres hverdag, deres profession eller deres hobby.

Det er denne borgerinnovation som Opfinderrådgivningen er i verden for at løfte potentialet af. For hvis ikke nogen hjælper med at løfte opfindelserne videre fra køkkenbordet og ud i en kommerciel verden, bliver de typisk ikke til mere.

Du kan også undersøge, om du har en god løsning til menneskehedens aktuelle udfordring nummer 1: Bæredygtig omstilling for en brugbar klode, også til næste generation.

Du medbringer din nysgerrighed – og får mulighed for at blive hørt om din gode ide.

Nikolaj Ilsted Bech og Lene Grønning fra Opfinderrådgivningen er værter.