Her i marts mødes et internationalt panel i Danmark. Deres opgave er at gennemgå det videnbaserede innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan vi styrker den danske innovationsindsats. Når man ser på, hvordan Danmark klarer sig på området, er der et paradoks.

Af Anders Bjarklev, rektor for DTU og formand for Danske Universiteter og Søren Stjernqvist, adm. direktør for Teknologisk Institut og formand for de danske GTS-institutter

På den ene side går det godt. Forskningsinvesteringerne genererer viden af høj kvalitet, og de danske forskningsresultater bliver ofte citeret. EU’s årlige opgørelse af de europæiske landes innovationsindsat placerer Danmark på en europæisk tredjeplads efter Schweiz og Sverige. Vi tilhører dermed gruppen af ”Innovation leaders”.

På den anden side har vi en stor udfordring med at få forskningsbaseret viden i anvendelse i dansk erhvervsliv. Antallet af virksomheder, der investerer i egen forskning og udvikling, er faldet med hele 25 pct. mellem 2009 og 2016. Siden 2009 har en lille gruppe på otte virksomheder øget deres årlige investeringer i FoU med næsten 4 mia. kr.

I 2016 stod de for 39 pct. af erhvervslivets samlede FoU-investeringer mod 32 pct. i 2009. OECD er i deres seneste landerapport opmærksom på denne betænkelige udvikling. De advarer om, at FoU er koncentreret hos nogle få store virksomheder, særligt i medicinalindustrien.

Det står klart, at de små og mellemstore virksomheder er i fare for at blive hægtet af udviklingen. Det er bekymrende, da vores erhvervsstruktur er domineret af mindre virksomheder. Det er især her, vi finder de fremtidige danske succeshistorier med dertilhørende jobskabelse og eksport.

Ifølge Eurostat er Danmark på en beskeden europæisk 17. plads, når det handler om antallet af virksomheder, som har introduceret nye produkter, produktionsprocesser eller organisationsformer. Blot 50 pct. af virksomhederne angiver at være innovative. Det placerer Danmark lidt under lande som Grækenland og Tyrkiet. Det skal vi gøre bedre!

Danske universiteter og GTS-institutter er klar til at påtage sig en endnu større rolle med at få ny teknologisk viden i anvendelse i dansk erhvervsliv.

Allerede i dag har vi et tæt samarbejde. Det viser en ny kortlægning, vi netop har offentliggjort. I perioden 2014-2016 havde vi 326 FoU-samarbejdsrelationer. Vi deler forskningsinfrastruktur for på den måde at åbne den op for dansk erhvervsliv og vi deltager i de danske innovationsnetværk. Vores samarbejde er kort sagt med til at sætte viden i spil i nye sammenhæng.

AH Metal Solutions er en af de virksomheder, der har haft glæde af et innovationssamarbejde. Et innovationstjek udført af en GTS-specialist tilbage i 2016 satte virksomheden i gang med et eksternt FoU-samarbejde med bl.a. DTU og FORCE Technology. Samarbejdet førte bl.a. til ansættelsen af en erhvervs-postdoc. Siden har virksomheden samarbejdet med DTU om at udvikle metalkomponenter til mikrofoner – og med Teknologisk Institut er de ved at udvikle prototypen til en brændselscelle, som afløser til traditionelle batterier i høreapparater.

Danmark har brug for flere virksomheder, der som AH Metal Solutions indgår i innovationssamarbejde med både universiteter og GTS-institutter. Det sikrer, at den nyeste teknologiske viden kommer ud og gør nytte i virksomhederne. Det øger produktiviteten og styrker virksomhedernes globale konkurrenceevne.

Desværre viser vores kortlægning, at samtidig med, at antallet af forskningsaktive virksomheder faldt, har der været et fald i antallet af FoU-samarbejder mellem universiteter og GTS-institutter. Det skyldes bl.a., at Innovationsfonden har færre midler til rådighed, og at nogle af de programmer, der tidligere understøttede samarbejde er faldet væk.

Som OECD påpeger, er investeringer i FoU ikke en udgift, men en investering i fremtiden. Dansk Industri peger på behovet for yderligere investeringer i forskning, så vi kommer op på 1,5 pct. af BNP mod 1 pct. i dag. En sådan ekstra indsprøjtning vil bidrage til at vende udviklingen, så vi får mere excellent viden og teknologi i spil. Der er stærkt brug for veldesignede FoU-tilskud, som støtter innovation og udvikling i dansk erhvervsliv.

Innovation er kompleks, og der er store forskelle i de udfordringer og behov, som opleves i forskellige brancher og i forskellige projekter. Vi efterlyser derfor forskellige virkemidler, tilskud og samarbejdsformer på innovationsområdet. For der findes ikke en ”one size fits all” model.

Denne kronik blev i en redigeret udgave bragt i Altinget Forskning d. 18. marts. Læs den her

Her kan du hente den fælles rapport, der kortlægger samarbejdet mellem GTS og Universiteter: Samarbejde mellem danske universiteter og GTS-institutter