Kunderne spørger til CO2-aftrykket, men kan du give svar, som ikke er varm luft? Det kan Danish Fibres med et nyt beregningsværktøj udviklet i et MADE Demonstrationsprojekt i samarbejde med FORCE Technology.

”Det nye værktøj udviklet i MADE-projektet har gjort, at vi har fået nye, store kunder ind. Derfor forventer vi at omsætningen vil stige fra 1,5 mio. kr. til 25 mio. kr. næste år alene i Danmark. Vi har lige nu svært at få armene ned i teamet – det er jo helt vildt!”

Den administrerende direktør, som siger disse ord – med armene over hovedet – er Palle Kuntz fra Danish Fibres, der med sine 23 ansatte producerer polypropylenfibre (PP-fibre) til beton. Når de små plastikfibre bliver blandet i beton, reducerer de revnedannelse, når den tørrer, og øger betonens styrke. Virksomhedens PP-fibre kan endda erstatte de stålfibre, som nu til dags anvendes i stedet for et stålnet, når man støber med beton.

”Det kræver 20-40 kg stålfibre per kubikmeter beton, men kun tre kg af vores makrofiber. Så de giver en klimagevinst,” siger Palle Kuntz.

God start for mindre virksomheder

Hvor stor gevinsten er, har Danish Fibres ikke kunnet redegøre for før nu, hvor et MADE Demonstrationsprojekt har givet virksomheden fra Varde et fleksibelt værktøj i Excel til at beregne CO2-aftrykket fra alle virksomhedens typer af PP-fibre.

”Vi har flere og flere kunder, som spørger til klima- og miljøaftrykket fra vores produkter, og det er baggrunden for vores MADE-projekt med FORCE Technology,” siger Palle Kuntz.

Baseret på data fra Danish Fibres, virksomhedens underleverandører samt databaser kan værktøjet vise CO2-aftrykket fra en given PP-fiber. Beregningen indbefatter CO2-udledningen fra produktionen af råvarer, transporten af dem til Danish Fibres fabrik, energi- og varmeforbruget under produktionen, transporten til kunden og spild.

”Det er en beregning på screeningniveau, og selvom den ikke er en EPD (Environmental Product Declaration – et internationalt program, hvor et produkts miljøpåvirkning beregnes med krav om en tredjepart verificerer data red.), er den en rigtig god start for mindre virksomheder, som ikke har ressourcerne til store livscyklusberegninger,” siger LCA-specialist Mirko Miseljic fra FORCE Technology, som har udviklet CO2-beregneren til Danish Fibres.

Læs hele casen på MADE’s hjemmeside