Danske virksomheder skal i et nyt projekt til en kvart mia. kr. samarbejde med forskere og eksperter om at gøre produktionen herhjemme mere effektiv, fleksibel og mere bæredygtig.

På grund af COVID-19 er rammerne for både drift og udvikling lige nu markant forandrede. Men på den længere bane er det vigtigt med ny viden og investeringer, der styrker virksomhedernes konkurrenceevne og samtidig bidrager til den grønne omstilling.

Skal sikre hurtigere udvikling af ny viden

Danske virksomheder skal fremover hurtigere udvikle og indføre ny viden i deres produktion, med øje for bæredygtighed og værdiskabelse.

Det er hovedformålet med Innovationsfondens investering på knap 80 mio. kr. i MADE FAST-projektet, der medfinansieres af 50 virksomheder, fem universiteter, tre GTS-Institutter, fire uddannelsesinsitutioner, Industriens Fond, Fremstillingsindustrien, Industriens Arbejdsgivere i København og Dansk Industri.

Den nye forsknings- og innovationsplatform MADE FAST løber i fire år og skal hjælpe danske produktionsvirksomheder med at implementere nye løsninger og øge produktiviteten på en bæredygtig og effektiv vis.

Bredt samarbejde imødekommer fremtidige udfordringer

Indsatsen kommer som direkte svar på de fremtidige udfordringer, som produktionsvirksomheder har defineret og er et resultat af systematisk arbejde med at afdække problemer, der går på tværs af brancher, størrelse og geografi.

Bag projektet står MADE – Manufacturing Academy of Denmark, der har til formål at styrke danske produktionsvirksomheder med ny viden.

Du kan læse mere om initiativet, MADE FAST-projektet og meget mere her