D. 15.-16. maj 2024 afholdes den årlige EARTO konference i Warszawa. GTS-foreningen ser frem til, at de europæiske GTS-institutter igen samles med en dagsorden om fortsat at bidrage til europæisk forskning, udvikling og innovation.

GTS er ikke en dansk opfindelse. Lignende organisationer findes også i andre europæiske lande og kaldes samlet Research and Technology Organisations (RTO). EARTO er en europæisk sammenslutning, der arbejder for at fremme og repræsenterer RTO´ernes interesser i Europa.

EARTO-netværket omfatter over 350 RTO´er i mere end 20 lande. EARTOs medlemmer repræsenterer 150.000 højtuddannede forskere og ingeniører og forvalter et bredt udvalg af innovationsinfrastrukturer.

Afgørende position i det europæiske system

På konferencen i maj er dagsordenen tydelig: Europæisk forskning, udvikling og innovation skal fortsat styrkes, og her spiller de europæiske GTS-institutter en afgørende rolle.

På konferencen vil talere fra EU-kommissionen, medlemmer af EARTO og repræsentanter fra RTO´erne bidrage til debatten om RTO´ernes rolle som frontløber i europæisk forskning, udvikling og innovation.

Læs mere om programmet for konferencen her