I et samarbejde mellem Danmarks universiteter og fem GTS-institutter vil man oprette et Nationalt Forsvars-Teknologisk Center, der skal øge samarbejdet med industrien og forsvaret. Centeret skal bl.a. være med til at sikre Danmarks styrkepositioner inden for cybersikkerhed og droner.

Udvikling af forsvars- og sikkerhedsteknologi bliver nu styrket med et nyt Nationalt Forsvarsteknologisk Center, NFC. Bag centeret står alle otte danske universiteter og fem GTS-institutter, som ønsker at styrke samarbejde med industrien og Forsvaret, og udnytte Danmarks styrkepositioner inden for bl.a., cybersikkerhed, grønne brændstoffer og avancerede droner.

De fem GTS-institutter tæller: Alexandra Instituttet, DBI, DFM, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Eksisterende forskning skal udnyttes

NFC er forankret i et sekretariat på Aalborg Universitet og ledes af en styregruppe med DTU som formand. Der er desuden nedsat et advisory board med deltagelse af en bred kreds af danske interessenter på det forsvarsindustrielle område.

Niels Husted Kjær, CEO ved Alexandra Instituttet bliver næstformand for styregruppen:

“Jeg har fået den tillidsfulde post at repræsentere GTS-institutterne i NFC-bestyrelsen. Det er oplagt for os at træde ind i det samarbejde for at sikre kritisk infrastruktur. Styrkepositionerne tæller også cybersikkerhed, avancerede droner, elektroniske systemer, informationsteknologi og satellit-baserede systemer, hvor vi kan bringe vores viden i spil”, forklarer Niels Husted Kjær.

Høj politisk prioritet

Politiske ambitioner om et stærkt forsvar er meldt ud i både Danmark, EU og NATO, og sætter også scenen for de kommende forhandlinger om et nyt dansk forsvarsforlig.

”Vi opfordrer de nyvalgte folketingspolitikere til at gøre NFC til en vigtig brik i udviklingen af dansk forsvar ved at investere de nødvendige midler til at sikre en langsigtet, strategisk og vidensbaseret udvikling på området. Potentialet er stort, men det kræver politisk opbakning at komme i gang,” siger Mogens Rysholt Poulsen.

Engagementet fra den danske forsknings- og udviklingssektor i NFC indebærer også den fordel, at viden fra den forsvarsindustrielle forskning og udvikling vil komme samfundet bredere til gavn. Både i kraft af det konkrete samarbejde mellem myndighederne, industrien og NFC og i kraft af den stærke sammenhæng mellem forskning og uddannelse med fokus på tværfaglige synergier, som kendetegner universiteterne.

Centeret søger en direktør, så er du drevet af ambitioner for fællesskab, initiativ og diplomati inden for forsvarsteknologi, så tjek stillingsopslaget her

Læs mere om det nye center hos DTU her

Du kan også tjekke centerets hjemmeside ud her

Foto: https://www.nfc.aau.dk/