Torsdag d. 21. april inviterer Erhvervshus Hovedstaden m.fl. til en inspirationsdag, der sætter fokus på, hvordan virksomheder bedst muligt henter ny viden og kompetencer hjem. Tre GTS-institutter bidrager med viden inden for de to temaer: Digitalisering og grøn omstilling.

På dagen kan du få inspiration til, hvordan et samarbejde med en studerende eller forsker kan give netop din virksomhed værdi og nye perspektiver på rekruttering og udvikling.

Til arrangementet vil der være to sessioner med fire forskellige temaer, som man kan melde sig til efter interesse. De fire temaer er:

  • Tema 1: Kvalificeret arbejdskraft – rekruttering og samarbejder
  • Tema 2: Digitalisering
  • Tema 3: Grøn omstilling
  • Tema 4: Mere kvalificeret salg og markedsføring

Du møder bl.a. oplægsholdere fra forskellige vidensinstitutioner herunder GTS-institutterne: Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Teknologisk Institut. Programmet er tilrettelagt i et samarbejde mellem Rudersdal Kommune, Interreg og Erhvervshus hovedstaden, og den Regionale Innovation Officer i Erhvervshus Hovedstaden, Marie Friis Madsen, der har været med til at planlægge dagens program.

Tilmeld dig denne inspirationsdag og bliv klogere på både mulighederne for samarbejde, finansiering af initiativer og få sparring om din virksomheds behov.

Du kan læse mere, se programmet og tilmelde dig her

Foto: Erhvervshus Hovedstaden