Nu er det muligt at komme med input til, hvilke nye teknologiske indsatsområder, der bedst understøtter innovation og vækst i dansk erhvervsliv og samfund. Formålet er at styrke de indsatsområder, som GTS-institutterne skal arbejde med i 2021-2024. I lyset af corona-krisen er det vigtigere end nogensinde at vælge de teknologier, der bedst sætter skub i dansk erhvervsliv.

Uddannelses – og Forskningsministeriet investerer årligt cirka 300 mio. kr. i de syv GTS-institutter (Teknologisk Institut, FORCE Technology, DHI m.fl.). Investeringen sikrer en teknologisk kapacitet i Danmark, der understøtter innovation, vækst og beskæftigelse i erhvervsliv og samfund.

Fra d. 4. maj og frem til den 29. maj lægger GTS-institutterne deres forslag til indsatsområder frem til åben diskussion på www.bedreinnovation.dk. Her kan virksomheder, erhvervsorganisationer, erhvervsfremmeaktører, forskere, offentlige myndigheder og private bidrage med kommentarer og idéer, der kan styrke forslagene. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte lægger i sin prioritering af indsatsområderne vægt på den feedback, som de får via hjemmesiden.

”Det er nu femte gang, at offentligheden inddrages i, hvilke indsatsområder GTS-institutterne skal arbejde med. Det skaber synlighed og bidrager til, at GTS-institutterne har fokus på de teknologiområder, der har størst betydning for dansk erhvervsliv”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen og fortsætter:

”Investeringen gør det muligt at arbejde med teknologi på forkant af markedet på områder, hvor det ikke forventes, at andre løfter opgaven. Dermed får erhvervslivet adgang til teknologiske kompetencer, der er afgørende for dansk innovation, men som ikke ville være bredt tilgængelige i Danmark, hvis ikke GTS-institutterne udbød dem”.

Grøn omstilling i kølvandet på corona-krisen

I den kommende fireårige resultatkontraktperiode er der især fokus på indsatser, der understøtter den grønne omstilling af det danske erhvervsliv og samfund.

”Når vi skal arbejde os ud af corona-krisen, så bliver det afgørende at udvikle løsninger til den grønne omstilling. Her er det de danske virksomheder, der er nøglen til succes. De skal derfor have adgang til grønne udviklingsmiljøer, hvor de i tæt samarbejde med teknologispecialister kan udvikle, teste og afprøve de nye løsninger – og måske gennemføre den første pilotproduktion. Det har de hos GTS-institutterne, og den nye investering gør det muligt at videreudvikle viden, som kan sætte yderligere fart på arbejdet med den grønne omstilling i de kommende år”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

For yderligere oplysninger kontakt direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, på mobil 45 16 26 20.

Læs nyhed på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her

Om GTS-institutterne

GTS-institutterne er en del af samfundets indsats for at skabe de bedste betingelser for teknologisk innovation i dansk erhvervsliv. Med blik for erhvervslivets behov og med afsæt i forskning og ny teknologi løses konkrete problemer for virksomheder.

GTS-institutterne er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.