Danmark har et stort potentiale for at blive leverandør af løsninger til Power-to-X. Det var der bred enighed om, da fire GTS-institutter afholdt konference om skalering af fremtidens grønne brændsler. 150 deltagere fra hele værdikæden havde taget turen til Vejle for at dele viden og diskutere dagens tema.

”Det er fascinerende, hvor hurtigt området udvikler sig. Siden GTS i april sidste år holdt konferencen ”Sikkerhed og standarder som driver for Power-to-X” har en lang række nye projekter set dagens lys og markedet rykker virkelig på sig”, sagde Jens Roedsted fra FORCE Technology, da han introducerede dagens tema.

Et stykke vej til skalering

En GTS-analyse fra 2022 om Power-to-X som dansk forretningsområde viste, at teknologierne bag Power-to-X er relativ modne. Alligevel er der stadig et stykke vej til skalering og et effektivt marked indenfor Power-to-X. Derfor var netop skalering af Power-to-X et centralt tema for dagens oplæg og diskussioner.

”I Danmark har vi en særlig styrke, fordi vi samarbejder på tværs af myndigheder, virksomheder, universiteter og GTS-institutter. Det er med til at binde det hele sammen, og det er en forudsætning for at skabe en dansk styrkeposition indenfor Power-to-X. Så vi er godt på vej, men der er stadig nogle skridt at tage, før Power-to-X fungerer i praksis. I GTS glæder vi os til at bidrage til, at det sker”, sagde David Tveit fra Teknologisk Institut.

Eneste land med en Power-to-X strategi

Danmark er det eneste land, hvor en regering har fremlagt en national Power-to-X strategi. Det skete i 2021, og det politiske fokus på teknologien giver god mening.

Det blev bl.a. slået fast af Iva Ridjan Skov fra Aalborg Universitet. For Power-to-X kan blive et væsentligt element i at opfylde Danmarks klimamål igennem en grøn omstilling af den del af transportsektoren, der ikke kan elektrificeres. Det gælder fx fly og skibe. Derfor er Power-to-X ifølge hende det rigtige valg fremfor alene at satse på brint, som det er tilfældet i mange europæiske lande.

Hvad mangler der?

Men når nu både interessen for Power-to-X er til stede, og vi er godt dækket ind ift. teknologierne bag, hvordan kan det så være, at det er så svært at skalere? Det er der flere grunde til. Ifm. konferencen blev der bl.a. peget på, at der mangler test- og demonstrationsfaciliteter til at afprøve nye løsninger. At der er brug for at integrere Power-to-X i energisystemer, at se på sikkerheden, at skabe gode rammevilkår og nye standarder. ”Det er nødvendigt at godkendelser bliver mere smidige, og at der er en overordnet ramme, så alle projekter ikke skal igennem samme mølle”, blev det bl.a. påpeget af en af deltagerne.

Skal Danmark eksportere grønne brændsler eller viden?

Konferencen sluttede med en paneldebat, hvor det bl.a. blev diskuteret, hvorvidt Danmark skal være en egentlig producent af grønne brændsler ”for har vi adgang til nok billig strøm?”, eller skal vi i stedet satse på at udvikle og eksportere viden og teknologier.

Uanset hvad var der iblandt konferencedeltagerne en bred enighed om, at de danske projekter er med til at give teknologiindsigt, og at det er første skridt imod at gøre Power-to-X til en dansk styrkeposition.

Til slut kom der fra salen en opfordring til at lave et ”Power-to-X-ur”, der løbende viser, hvor langt Danmark er henne. Den kan måske bruges til at give en status på udviklingen ifm. kommende GTS-konferencer om emnet?

Baggrund

Konferencen blev afholdt som en del af fire GTS-institutters samlede indsats for at fremme innovation og udvikling af Power-to-X i Danmark i regi af resultatkontrakter med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Konferencen var den anden i en række af fire, og den blev holdt i samarbejde med Dansk Standard og Energy Cluster Denmark. De fire GTS-institutter, der arbejder med Power-to-X er: Alexandra Instituttet, DBI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Læs mere om arbejdet her:

Alexandra Instituttet

DBI

FORCE Technology

Teknologisk Institut

Fakta om Power-to-X

Power-to-X dækker over teknologi, der producerer brændstoffer, kemikalier og materialer på baggrund af grøn brint produceret ved elektrolyse. Power-to-X kan spille en væsentlig rolle ift. den grønne omstilling af transport og industri, hvor elektrificering kan være for dyrt eller ikke er praktisk muligt.