Nyt ambitiøst initiativ ”Produktion i Danmark” skal synliggøre, hvordan eksisterende state-of-the-art teknologier kan være et springbræt for små og mellemstore virksomheders innovationsindsats, styrke deres konkurrenceevne og skabe flere jobs.


Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen. Foto: Widex

Hvordan får man langt flere små og mellemstore danske produktionsvirksomheder til at udnytte ny teknologi til udvikling og vækst? Den udfordring er Teknologisk Institut og FORCE Technology gået sammen om at løse. Med udgangspunkt i resultatkontraktaktiviteten ”Produktion i Danmark” vil GTS-institutterne skabe større synlighed om deres allerede eksisterende teknologiplatforme.

Forskellige virkemidler taget i brug

En række virkemidler er taget i brug for at synliggøre, demonstrere og implementere konkrete muligheder for virksomhederne. Der er oprettet en fælles hjemmeside med information om projektet og om aktivitetens seks indsatsområder.  Herudover bliver der afholdt open labs og workshops. GTS-institutterne benytter desuden mentorvirksomheder, der fortæller om, hvilken effekt de har haft af eksisterende state-of-the-art teknologier. Herudover bliver viden om tiltag, der har fremmet produktiviteten i eksisterende virksomheder systematisk indsamlet. En stor del af indsatsen med videnformidling foregår igennem klyngesamarbejde.

”For hver af aktivitetens seks indsatsområder er der oprettet minimum en klynge. Her holder vi bl.a. open labs, hvor virksomhederne kan komme og opleve eksisterende teknologier og få sparring om, hvordan teknologierne kan anvendes. Virksomhederne kan også sparre med hinanden, og så har vi mulighed for at indgå i en dialog om, hvad virksomhederne har brug for af viden”, fortæller Anne Lise Høg Lejre, direktør for produktionssektionen på Teknologisk Institut.

Virksomheders behov matches

Aktiviteten giver mulighed for at hente viden og/eller eksperter hjem på områder, hvor Danmark ikke er i front. Dermed kan virksomhedernes behov matches, fortæller Anne Lise Høg Lejre. Her spiller nærheden til virksomhederne igennem klyngesamarbejdet også ind.

”For at komme tæt på virksomhederne tager vi individuelle samtaler om, hvad virksomheden kan få ud af at være med. Da vi følger dem tæt over en længere periode, kan vi nemmere sikre os, at virksomheden får konkrete resultater ud af samarbejdet. ”, fortæller Anne Lise Høg Lejre og fortsætter: ” Det er ikke nemt for en lille virksomhed at investere en masse udviklingspenge i ny teknologi uden at have garanti for, at det er den rigtige teknologi og pengene er godt investeret. Men vi minimerer virksomhedernes risiko og sikrer, at vejen er både kortere og billigere, end den ville være på egen hånd”.

GTS-institutterne vil også arbejde på at sikre, at aktiviteten får en afsmittende effekt på uddannelsessiden. For hvad kræver fx automatisering af produktionsapparatet for dem, der skal arbejde med det?

Denne artikel har været bragt i en lettere forkortet udgave i Performanceregnskab for GTS-net 2014

Læs mere om Teknologisk Institut

Læs mere om FORCE Technology

Læs mere om Produktion i Danmark (eksternt link)