Et forskningsgennembrud i projektet RECYCALYSE gør det muligt at halvere brugen af det sjældne grundstof iridium i elektrolyse til Power-to-X. Teknologisk Institut stod i spidsen for projektet.

Inden for Power-to-X er metoden “Proton Exchange Membrane-elektrolyse” (PEM) særlig effektiv og fleksibel til at omdanne elektricitet fra sol og vind til fx brint. Men elektrolysens anvendelse er begrænset, da den bruger sjældne og dyre råmaterialer som iridium i processen.

“PEM-elektrolyse gør det muligt at opnå et større udbytte fra vedvarende energikilder ved at forbedre effektiviteten i brintproduktionen. Processen har en høj ydeevne ved både store og små skalaer og kan levere højtrykshydrogen direkte. Vi har udviklet en katalyse, der kan mere end halvere mængden af iridium og dermed sænke omkostningerne. Performance er så god, at vi forventer en yderligere besparelse i fremtiden”, siger Christian Kallesøe, centerchef på Teknologisk Institut.

Et europæisk forskningsprojekt

Milepælen er et resultat af det europæiske forskningsprojekt RECYCALYSE, som Teknologisk Institut stod i spidsen for. Projektet er netop afsluttet, og partnerne er også nået i mål med at udvikle og producere mere miljøvenlige katalysematerialer til PEM-elektrolyse, specifikt til processen med iltudvikling. Det er nemlig den mindst effektive proces i PEM-elektrolysen.

“Ud over at reducere iridiumforbruget har vi udviklet processer, der gør det muligt at genanvende alle de kritiske råmaterialer i PEM-elektrolysecellerne. Ved siden af de dyre katalysematerialer består systemet af titaniumplader og andre værdifulde elementer. Med de nye processer kan vi bruge færre materialer, minimere omkostningerne og udlede mindre CO2 under produktionen”, siger Christian Kallesøe.

Reducerer materialeimporten i EU

RECYCALYSE bidrager dermed også til at reducere eller undgå afhængigheden af materialeimport i EU. Det sker ved både at genanvende elementerne i nye katalysematerialer – og dermed bidrage til en cirkulær økonomi – og ved at reducere andelen af kritiske råstoffer i katalysematerialerne, der skal importeres uden for EU.

“PEM-elektrolysen kan nu anvendes som effektiv metode til at lagre energi med mindre CO2-udledning. Resultaterne gør ikke kun PEM-elektrolyse mere omkostningseffektiv, men også mere bæredygtig. Det styrker samtidig EU’s tekniske og økonomiske konkurrenceevne inden for energilagringsproduktion”, siger Christian Kallesøe.

Du kan læse mere om resultaterne af det netop afsluttede RECYCALYSE-projekt her

Foto: Teknologisk Institut