Mandag d. 19. september besøgte Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiet, Teknologisk Instituts robotcenter på Fyn. Her hørte han om, hvordan der arbejdes på at gøre robotteknologi bredt tilgængelig for danske virksomheder – og om hvordan GTS-institutterne via viden og testfaciliteter bidrager til innovation i hele Danmark.

Siden 90’erne har Fyn skabt en blomstrende industri og forskning inden for robotteknologi centreret omkring Odense. Teknologisk Instituts robotcenter har været med hele vejen og har understøttet den position, der er opbygget ikke bare i Danmark, men også i Europa.

Med udgangspunkt i centrets kompetencer udvikler og overfører Teknologisk Institut robotteknologi til industrien og samfundet. Der er fokus på at kombinere ny forskning, viden og teknologi til at udvikle nye robotløsninger bl.a. med fokus på den grønne omstilling.

”Det centrale er at omsætte viden til løsninger i erhvervslivet”, fortalte Kurt Nielsen, Teknologichef i Teknologisk Institut.

InCite Robotics har samarbejdet med robotcentret

Michael Hye Nielsen, CEO, InCite Robotics deltog i besøget, og han fortalte bl.a. om værdien af at have adgang til både ekstern finansiering fra Innovationsfonden og viden opbygget hos Teknologisk Institut.

”En Innobooster betød, at vi kunne tilkøbe viden hos Teknologisk Institut, og den var derfor afgørende for, at vi kunne komme videre med vores idé. Teknologisk Institut kan nogle ting, vi ikke kan selv. De har stor erfaring fra andre brancher og projekter, og den viden kan de sætte i spil ift. den idé, vi stod med. Vi har haft et fantastisk samarbejde, og undervejs har vi faktisk følt det som om, at deres medarbejder var en del af vores virksomhed”.

GTS-faciliteter i hele Danmark

Robotcentret på Fyn er blot et ud af mange eksempel på de GTS-faciliteter, der er opbygget rundt om i Danmark, og som virksomheder bruger til at teste og udvikle nye produkter og løsninger. Det gør det muligt at komme fra idé til marked – og skaber vækst og jobs.

Du kan få et overblik over danske testfaciliteter – herunder GTS-faciliteter – her