Udover klimakrisen står vi overfor en krise, som er tilsvarende stor og kompleks: Biodiversitet-krisen. Men hvordan skaber vi en positiv synergi mellem udvikling på havet og klima- og biodiversitetskrise?

En ny rapport fra IPCC slår fast, at vi skal adressere de to kriser sammen. Især fordi en række af de kendte løsninger til at imødegå klimaændringer presser de kystnære levesteder for planter og dyr (habitater) og dermed lægger yderligere pres på biodiversiteten.

Den grønne omstilling i form af havvind og udvikling af infrastruktur som tunneller og broer er faktorer, der påvirker de marine økosystemer og giver nogle risici.

Vi skal fortsat udvikle ny infrastruktur på havet, men hvilke krav skal vi stille, så biodiversitet også tænkes ind i det?

  • Hvordan prioriterer vi forskellige krav, behov og ønsker?
  • Er der noget i planlovgivningen, der skal decentraliseres?
  • Og kan der gøres noget politisk for at skabe en god synergi mellem grøn omstilling og biodiversitet?

Sted: Tech på toppen, Ved folkemødehuset, F29
Tidspunkt: Fredag d. 17. juni 14:30-15:15
Arrangør: GTS-foreningen

Paneldeltagere

  • Torsten Gejl, politisk ordfører, Alternativet
  • Liselotte Hohwy, direktør, Tænketanken Hav
  • Karen Timmermann, Professor ved DTU Aqua og medlem af Danmarks Biodiversitetsråd
  • Filip Engel, VP, Sustainability Public Affairs & Branding, Ørsted
  • Anders Chr. Erichsen, DHI, RK Area Manager

Moderator

  • Rasmus Græsbøll Svaneborg, journalist, klimamonitor

Læs mere på folkemødets hjemmeside