EU-projektet BRILIAN har til sigte at transformere restprodukter fra landbruget til værdifulde råstoffer, som kan styrke økonomien og fremme bæredygtigheden i landdistrikterne. Teknologisk Institut deltager i projektet og bidrager bl.a. med afgørende bioprocesseringsteknologier.

Den biobaserede økonomi, hvor restprodukter fra høstafgrøder bliver udnyttet som nye råstoffer af højere værdi end det, de udnyttes til i dag, kan give landdistrikter et økonomisk boost. Landdistrikterne udgør 80 procent af landarealet i EU og huser 137 mio. indbyggere. Derfor betragtes landområderne i EU som uundværlige i udviklingen af nye biobaserede værdikæder og som led i den grønne omstilling.

Fra reststof til råstof

Det nye BRILIAN-projekt har til formål at udvikle nye forretningsmodeller for landbrugs- og fødevareproducenter ved at anvende moderne teknologi til at konvertere restprodukter til biologiske råstoffer. I Danmark vil projektet fokusere på udvinding af protein fra rapskage, et biprodukt fra rapsolieproduktionen, som i dag primært bruges til dyrefoder. Teknologisk Institut vil anvende avancerede bioprocesseringsteknologier til at omdanne rapskagen til et proteinprodukt til brug i fødevarer og lim, hvilket vil forbedre rapskagens værdi i bioøkonomien.

“Projektet er skabt for at udvide forretningsmodellen for primær- og fødevareproducenterne. Vi skal undersøge, hvordan man med moderne teknologi kan udvikle det, der i dag er restprodukter fra agri- og industrielproduktionen til nye biologiske råstoffer af højere værdi end i dag”, siger sektionsleder Angelica Tamayo Tenorio, Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut spiller en nøglerolle i den danske indsats for projektet ved at anvende bioprocesseringsteknologier til at fraktionere rapskagen. Dette skal ske i Instituttets fødevaregodkendte pilotanlæg, hvor man vil udvikle nye produkter, der kan øge værdien af raps i Danmarks bioøkonomi.

BRILIAN er et fireårigt Horizon Europe-projekt med et budget på over seks millioner euro, medfinansieret af Circular Bio-Based Europe (CBE). Projektet inkluderer 13 institutter og virksomheder fra seks forskellige lande, herunder Danmark.

Læs mere om projektet her

Foto: Teknologisk Institut