Børsen hylder de virksomheder, der skubber til den grønne omstilling. Det svenske forsyningsværk Gryaab i Gøteborg-regionen har implementeret DHI’s digitale tvilling, Future City Flow. Nu er projektet blevet udvalgt som en af 50 Børsen Bæredygtig Cases 2023 inden for kategorien ”Tilpasning til klimaændringer”.

Gøteborg-projektet viser, hvordan GTS-instituttets teknologi hjælper byer som Gøteborg med at tilpasse sig klimaforandringer.

Omkring 25 pct. af kloaksystemet i Gøteborg by er fællessystem, hvilket øger risikoen for oversvømmelse, når både regnvand og spildevand bliver transporteret i de samme ledninger. Det øger også risikoen for udledning af ubehandlet spildevand til det omkringliggende økosystem. Samtidig lægger klimaforandringer og et voksende indbyggerantal ekstra pres på Gøteborgs aldrende infrastruktur og gør driften af Rya-renseanlægget mere kompleks.

DHI’s løsning Future City Flow er en digital tvilling til hele spilde- og regnvandssystemet for Gøteborg og de omkringliggende kommuner, og den hjælper Gryaab, som ejer og opererer Rya-renseanlægget, med at fremtidssikre regionen og gøre mere effektivt brug af den eksisterende infrastruktur. Medarbejderne hos Gryaab kan ud fra systemets oplysninger reagere tidligt og træffe de rigtige beslutninger baseret på real-tidsdata og prognoser.

Den digitale løsning sikrer, at miljøet påvirkes mindre af klimaforandringerne, og at Gøteborgs indbyggere fortsat kan nyde rent vand i og omkring byen, uanset om det er regnvejr eller solskin. Byen er nu kommet et skridt tættere på at opnå deres vision om at blive verdens bedste by i regnvejr.

“DHI har en filosofi om at tage fat på udfordrende problemstillinger omkring vand. I byerne er vi med til at håndtere konsekvenserne af klimaforandringer, de stigende havniveauer og mængder af nedbør. Den digitale tvilling Future City Flow viser en kopi af Gøteborgs vandinfrastruktur, og Gryaab er nu i stand til at forudsige, hvad der kommer til at ske – hvis der kommer skybrud, ved de det på forhånd og kan planlægge proaktivt,” siger Cecilia Wennberg, Executive Vice President, Water in Cities, i DHI.

Du kan læse mere om Gøteborg-projektet her

Foto: DHI