På en netop afholdt konference om Danmark som grønt testland var budskabet klart: Hvis Danmark skal være en grøn superstjerne, kræver det handling nu! Det kræver også danske test- og udviklingsfaciliteter, der gør det muligt at omsætte de gode ideer til markedsklare produkter.

Sammen med Dansk Industri, Dansk Metal, ATV og IDA afholdt GTS-foreningen fredag d. 25. september en konference om Danmark som testland i den grønne omstilling. Knap 200 havde tilmeldt sig konferencen, der pga. af corona blev omdannet til en on-line begivenhed.

I løbet af dagen blev der især peget på, at:

  • Testfaciliteter i verdensklasse er en forudsætning for vækst, arbejdspladser og grøn omstilling.
  • Det haster! Vi skal skabe rammerne nu, ellers bliver vi overhalet af udlandet.
  • Der er brug for offentlige medfinansiering af test- og demonstrationsfaciliter.

Du kan nu se hele konferencen her!

Det store spørgsmål er hvordan

Første taler på konferencen var Christian Ketels, der er tidligere formand for Uddannelses- og Forskningsministeriets ekspertpanel for videnbaseret innovation i verdensklasse. Christian Ketels slog fast, at en missiondreven strategi kan skabe en masse positiv energi, men at den danske udfordring ikke så meget handler om at sætte en mission for, hvor vi skal hen, for det er vi nogenlunde klar over. Derfor er det store spørgsmål, HVORDAN vi kommer derhen.

I sit oplæg pointerede Christian Ketels, at for at få succes med den grønne omstilling, skal der være en klar sti, så virksomheder kan komme fra den innovative grønne ide til det markedsklare produkt. Han slog også fast, at der er brug for teknologiske platforme, der samler hele værdikæden af aktører. Samtidig er der brug for at tænke det ind i en større samlet strategi for, hvordan vi skalerer op. Vi har stærke enkeltinitiativer i Danmark, men det er ikke en enkelt aktivitet, der gør en forskel, det er det samlede billede – og her skal det være klart for alle aktører, hvad deres rolle er.

Ketels slog desuden fast, at en anden stor barriere, når virksomheder skal demonstrere og dokumentere nye løsninger er adgang til test- og demonstrationsfaciliteter, som viser, at teknologien virker i praksis. Hvis virksomheder ikke har denne adgang, flytter de derhen, hvor de findes.

Hent Christians power point oplæg her

Ny undersøgelse om behovet for testfaciliteter

Efter oplægget fra Christian Ketels præsenterede direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, en ny undersøgelse gennemført blandt danske frontløbervirksomheder med det formål at afdække behovet for testfaciliteter i den grønne omstilling.

Undersøgelsen viser bl.a., at det for mere end halvdelen af de danske frontløbervirksomheder er helt essentielt, at de har adgang til testfaciliteter i den grønne omstilling. Manglende adgang vil stoppe udviklingen af nye grønne løsninger. Desuden viser undersøgelsen et behov for tværgående samarbejdsplatforme, der samler viden et sted.

Læs mere om undersøgelsen og læs GTS-anbefalingerne her

Hent Ragnars power point oplæg her

Er Power-to-X Danmarks næste succeshistorie?

Poul Skjærbæk, Chief Innovation & Product Officer i Siemens Gamesa, fortalte om virksomhedens satsning på Power-to-X, hvor han ser mange ligheder til det danske off-shore eventyr. Her blev den danske styrkeposition allerede opbyggede i 1991, hvor vi fik den første havvindmølle. Kombinationen af politiske satsninger og en portefølje af danske projekter skabte grundlaget for vores styrkeposition. Her 20 år senere er det stadig danske virksomheder, man ringer til, hvis man har brug for en komponent til en vindmølle, fortalte Poul Skjærbæk.

Den samme mulighed for at skabe en dansk styrkeposition inden for Power-to-X er til stede, men det kræver ifølge Poul Skjærbæk, at vi på samme måde som med vindkraft satser på teknologien nu igennem en politisk prioritering. Der skal igangsættes nogle projekter, der kan drive udviklingen, slog han fast.

Siemens Gamesa har også selv prioriteret området, og er gået i gang med at bygge et elektrolyseanlæg på den jyske hede – hvor det er muligt at teste og demonstrere teknologien i praksis og i stor skala. Udfordringen er, at der i dag ikke findes en infrastruktur for brint, og derfor er der brug for at finde en model, som kan gøre Danmark til demonstrationsland. Sker det, kan Power-to-X blive endnu en dansk styrkeposition. Men vi har kun 2-3 år til at få succes, ellers bliver vi overhalet af udlandet, var budskabet fra Poul Skjærbæk.

Hent Pouls power point oplæg her

Grønt landbrug

Næste case på konferencen handlede om grønt landbrug. Her fortalte Ole Green, CEO & Founder i den lille danske opstartsvirksomhed AGROINTELLI ApS om virksomhedens vision om at gøre fødevareproduktion mere bæredygtig igennem robotsystemer. Virksomheden har udviklet en robot – Robotti – en løsning til automatiseret præcisionslandbrug.

I udviklingen af robotten har virksomheden glæde af adgangen til fysiske såvel som digitale testfaciliteter. Adgangen til digitale tvillinger har givet mulighed for en modeldreven udvikling, men når robotten skal endelig testes, før den kommer på markedet, så kræver det adgang til fysiske testfaciliteter. Desuden er der brug for ekstern dokumentation for, at teknologien holder, hvad den lover – det gælder ikke mindst på det globale marked. Derfor betyder det noget, når test hos Teknologisk Institut dokumenterer, at maskinen giver mindre forbrug af energi. ”Som lille opstartsvirksomhed kan jeg ikke selv finansiere sådanne testfaciliteter. Men for at komme på markedet har jeg brug for en valid dokumentation af, at produktet fungerer, som det skal”, fastslog Ole Green.

Som de første på markedet kan det være en udfordring, at der endnu ikke er opbygget de testfaciliteter, virksomheden har brug for og alternative og mere kreative løsninger er derfor taget i brug. Nogle af testene er bl.a. foregået på en parkeringsplads, fortalte Ole Greeen. Da det er en stor investering at opbygge en testfacilitet til formålet, er opgaven for AGROINTELLI ApS at overbevise om, at de ikke er de eneste, der har brug for en sådan, men at der kommer et bredt behov for det i takt med, at teknologien modnes.

Hent Oles power point oplæg her

Danmark som testland inden for vand

Lars Schrøder, CEO i Aarhus Vand fortalte om forsyningsvirksomhedernes rolle ift. Danmark som grønt testland inden for vand. Aarhus Vand har brug for at udvikle og innovere hele tiden, da de skal spare 2 pct. hvert år. Det kræver, at Aarhus vand hele tiden skal gøre tingene smartere, og her handler det bl.a. om at blive mere digitale.”Hvis vi skal udvikle og innoverer skal vi kigge både nationalt og globalt, så vi sikrer, at vi har den sidste nye viden” var budskabet fra Lars Schrøder.

Derfor har Aarhus vand bl.a. været med i regeringens klimapartnerskab for vand. De arbejder også med cirkulær ressourceudvinding ”så måske skal vi på et tidspunkt købe folks spildevand”, fortalte han.

Han fortalte også, at Aarhus vand har planer om at bruge 2. mia. kr. . på at opbygge ressourceanlægget Rewater, der kan bruges som test- og demonstrationsfacilitet for nye teknologier og processer. Hvis Danmark udnytter sit potentiale for at blive et grønt testland inden for vand, vil det føre til etablering af nye virksomheder inden for den danske vandsektor og til eksport af danske vandløsninger, sagde Lars Schrøder.

Hent Lars’ power point oplæg her

“Delte faciliteter” i Holland

På konferencen hørte deltagerne også om, hvordan man i Holland bruger Fieldlabs (delte faciliteter) til at accelerere digitalisering og grøn omstilling.

Mario Willems, Advisor and researcher at TNO Strategy and Policy, Netherlands, fortalte, at der er opbygget 43 fieldlabs rundt om i Holland. Her har erhvervslivet adgang til state-of-the-art test- og demonstrationsfaciliteter, som er for dyre for virksomheder at opbygge på egen hånd.

Med de opbyggede fieldlabs er der skabt et miljø, hvor virksomheder kan teste og udvikle nye teknologiske løsninger og udveksle viden om fordelene ved ny teknologi. Virksomheder kan desuden uddanne eget personale i anvendelse af de nye teknologier.

Hent Marios power point oplæg her

Mød SMV’erne i øjenhøjde

Mikael Bay Hansen fra Dansk Metal understregede vigtigheden af, at der er en god og ligeværdig dialog mellem de specialiser, der udvikler løsninger og dem på gulvet, der skal bruge de nye løsninger. Her spiller GTS-institutterne en vigtig rolle både i kraft af deres testfaciliteter og teknologikompetencer, men det er vigtigt med en offensiv tilgang og at møde virksomhederne i øjenhøjde.

Den nære hverdag betyder meget for de fleste SMV’er, og derfor skal de forskellige aktører i innovationsindsatsen tænke mere modtagerorienteret. ”Man kan afspore enhver lyst for innovation, hvis man bruger svære ord”, sagde Mikael Bay Hansen.

Hent Mikaels power point oplæg her

Klar til en grøn fremtid – brug for en roadmap for testfaciliteter

Dagens konference sluttede med en paneldebat om Danmark som testland i den grønne omstilling, samt hvad det kræver at blive klar til en grøn fremtid.

Her pointerede Mette Fjord Sørensen, underdirektør i DI, at manglende adgang til testfaciliteter spænder ben for nye grønne løsninger. Det skal være nemt for en virksomhed at få et overblik. Derfor er der brug for en roadmap for infrastruktur.

Tommy Ahlers tidligere uddannelses- og forskningsminister fastslog, at vi stort set ved det hele, men at vi skal sætte os ned og finde ud af, hvordan får vi det til at virke i virkeligheden. Derfor er der brug for at se på, om der skal sættes flere midler af til dette.

Stinus Lindgren fra Radikale Venstre anerkendte, at der er brug for at prioritere de grønne testfaciliteter i forhandlingerne. Generelt set er han ikke meget for, at man fra politisk side øremærker forskningsmidler, men omvendt kalder den grønne omstilling på, at der er områder, som skal prioriteres nu. ”Der er nødt til at ske noget nu, og der er brug for et længere perspektiv i prioriteringerne”, slog han fast.

Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA, pegede på øget fradrag for virksomheders FoU-udgifter, som et middel til at sætte skub i virksomhedernes grønne omstilling.

Som led i Innovationsfondens nye strategi vil fonden fokusere mere på partnerskaber herunder se på muligheden for finansiering af testfaciliter og demonstration, sagde direktør i Innovationsfonden Anne-Marie Levy.

Testfaciliteter i verdensklasse er en forudsætning for vækst, arbejdspladser og grøn omstilling var det afsluttende budskab fra Mikael Bay Hansen, sekretariatschef, Dansk Metal.