Indsatsområderne for Bioneer i den kommende resultatkontrakt for perioden 2021-2024 fokuserer på løsninger, der bl.a. skal styrke den danske Life Science industri.

Bioneer’s indsats i forbindelse med resultatkontraktarbejdet vil fokusere på tre hovedområder:

Den sunde krop

Dette indsatsområde fokuserer på udvikling af prækliniske teknologier, som skal styrke danske virksomheders tidlige produktudvikling af nye lægemidler, celleterapier og højværdi-ingredienser.

Dansk Life Science industri har mange muligheder for at bidrage til at løse de udfordringer, som det danske sundhedsvæsen står overfor.

Under Indsatsområdet vil Bioneer udvikle nye teknologier, der kan gøre virksomhederne i stand til hurtigere og tidligere i forløbet at udvælge de bedste eller mest sandsynlige lægemiddelkandidater, celleterapier, højværdi-ingrediensprodukter og monitoreringsteknologier.

Læs mere om indsatsområdet her

Fremtidens udvikling af protein- og peptidbaserede lægemidler, samt ingredienser

Målet med indsatsområdet er udvikling af services, som understøtter virksomhedernes produktion og analyser af proteiner og enzymer til behandling af sygdomme, til ingrediensindustrien, samt til processer der bidrager til den grønne omstilling.

Udvikling og produktion af proteiner, peptider og enzymer er komplicerede processer og kræver adgang til højt specialiserede teknologier og viden. Med en lokal adgang til avancerede lokal state-of-the art services og ”hands on” læring i testfaciliteterne vil SMV’er komme langt hurtigere i mål med deres udviklingsprogrammer og nå markedet.

Læs mere om indsatsområdet her

Neutron- og synkrotronanalyser af industrielle produkter og processer

Danske virksomheder har brug for adgang til de bedst mulige analyseteknikker for at holde sig i front med udvikling af innovative, bæredygtige og konkurrencedygtige produkter. Dette gælder ikke mindst i disse år, hvor særlige tiltag er nødvendige for at nedbringe CO2-udledning og optimere genanvendelse af materialer.

Gennem dette indsatsområde er målet, at danske virksomheder skal have let og effektiv adgang til de avancerede, og ofte akademisk orienterede, neutron- og synkrotronfaciliteter, som fx European Spallation Source, ESS, der er under opbygning i Lund.

De fleste virksomheder har ikke selv ekspertisen til at anvende storskalafaciliteterne. GTS indgår derfor som teknisk bindeled, der kan opsætte og udføre målingerne på faciliteterne, foretage dataanalyse og omsætte det til brugbar viden for virksomhederne.

Læs mere om indsatsområdet her

Bedreinnovation.dk

bedreinnovation.dk kan du læse om alle de GTS-indsatsområder, der er bevilliget penge til.

Foto: Bioneer