Det tidligere Lindøværft er omdannet til en industripark. Her finder du ”Lindoe Component and Structure Testing A/S”, hvor virksomheder som det eneste sted i Danmark kan få udført fuldskalatest af store komponenter og systemer. 

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Det er vigtigt, at Danmark fastholder en international styrkeposition inden for vindenergiområdet, da det bidrager til vækst og arbejdspladser. Det er baggrunden for, at FORCE Technology og LORC har opbygget et nyt testcenter: Lindoe Component and Structure Testing A/S (LCST). Her har danske virksomheder adgang til et stort klimakammer og en mekanisk testbænk. FORCE Technologys bidrag til fremtidens vindmølle handler bl.a. om at gennemføre levetidstest på fuldskalakonstruktioner. Formålet med disse test er at dokumentere de nye metoder og dernæst at udfordre eksisterende designstandarder.

”Vindmøllebranchen har brug for at reducere omkostningerne. Det kræver nye teknologiske løsninger og metoder. Samtidig bliver vindmølleparker sat op i mere udfordrende miljøer både i varme og kolde områder. Der er derfor et stigende behov for at få testet og verificeret, at tingene fungerer og holder til de belastninger, de forventes at blive udsat for”, fortæller afdelingschef Søren Gothil Hansen, FORCE Technology.

Hele miljøet og infrastrukturen omkring Lindø er unikt. Placeringen ved vandet med mulighed for at sejle komponenter til stedet, de mange underleverandører placeret på området og stedets øvrige faciliteter som fx løftekapacitet til store emner skaber tilsammen en kæde af kompetencer. ”Man skal ikke undervurdere betydningen af at være en del af en større infrastruktur. Det giver hurtig adgang til andre kompetencer og til en række underleverandører”, fortæller teknisk chef Henrik Hassing, FORCE Technology.

Udfører test for Siemens Gemesa

Siemens Wind Power er ved at udvikle et nyt koncept om havvindmøllefundamenter (jacket-fundamenter) som samlesæt. En del af konceptet bygger på, at der skal bruges automatsvejsede knudesamlinger. Det er holdbarheden af disse, som specialister fra FORCE Technology tester. I bedste fald vil testene påvise, at knudesamlinger har længere udmattelseslevetid end antaget i forhold til designnormerne. Den dokumentation er nødvendig for på sigt at kunne ændre de eksisterende normer for jacket-fundamenter.

”Vi er i konstant konkurrence med andre energiformer rundt om i verden. Derfor skal vi hele tiden forbedre os. Hver gang det lykkes for os at reducere omkostninger i et led, er det med til at sikre, at vi også har et marked i årene, der kommer. Hvis vi får succes med dette udviklingsarbejde, vil det blive billigere at producere Jacket fundamenter”, fortæller Jesper Møller, leder af Offshore Concepts & Solutions i Siemens Gamesa Renewable Energy.

Brug for state-of-the-art faciliteter i Danmark

For at fastholde arbejdspladser og en stærk vindmølleindustri i Danmark er det afgørende, at branchen har adgang til state-of-the-art testfaciliteter herhjemme:

”Fra vores snak med industrien ved vi, at hvis de ikke har adgang til faciliteter herhjemme, så vil udviklingsarbejdet ikke foregå i Danmark, men flytte ud af landet. Det giver risiko for, at produktionen også forsvinder. Derfor vil FORCE Technology arbejde hårdt for, at så meget af værdikæden som muligt er til stede i Danmark. En del af det er muligheden for at teste konstruktioner og designs herhjemme”, siger Henrik Hassing.

Jesper Møller er enig i, at nærheden til testfaciliteter i Danmark er af afgørende betydning:

”Det er vigtigt, at vores udviklingscentre har adgang til testfaciliteter i Danmark. Det er for dyrt at rejse efter faciliteterne, og vi får ikke nok ud det, hvis vi ikke kan følge testen tæt på og kigge forbi undervejs. Uden tidssvarende testfaciliteter i Danmark ville noget af vores udviklingsarbejde muligvis flytte tættere på relevante kompetencer i fx Tyskland eller England. Det har derfor en afgørende betydning for os, at vi hos FORCE Technology og LORC på Lindø har adgang til moderne testfaciliteter forholdsvis tæt på vores medarbejdere. Det gør det nemt at mødes med dem, der udfører testen og de andre partnere på Lindø. Det er også en fordel, at der er nogle GTS-institutter, vi løbende samarbejder med. Det betyder, at vi kender hinanden godt, og det er nemt at aftale nye projekter”.

Andre kan også benytte faciliteterne

Henrik Hassing og Søren Gothil Hansen understreger, at faciliteterne på Lindø ikke kun er forbeholdt vindmølleindustrien, men også kan bruges af andre segmenter fx det maritime område, inden for klima og alle former for stålstrukturer inden for fx offshore, olie, gas og broer. Et eksempel er Viking Life-saving equipment A/S, der bruger klimakammeret til at få godkendt deres redningsflåder til skibe. Søren Kristiansen, R&D Senior Engineer i VIKING Life-saving equipment A/S, glæder sig over, at virksomheden nu har mulighed for at få testet virksomhedens redningsudstyr hos FORCE Technology:

”Redningsudstyr på skibe skal være godkendt i forhold til SOLAS (Safety of Life at Sea) for at skibe må sejle ud. Det betyder, at når vi udvikler vores udstyr, skal vi teste, om udstyret fortsat lever op til de godkendte krav, herunder om udstyret fungerer i frysegrader på ned til minus 10 grader. Disse test har vi tidligere enten fået gennemført i et frysehus i Danmark eller i et klimakammer i Belgien. Problemet med at få gennemført i et frysehus er, at faciliteten er lille, og vi derfor skal skille tingene ad og samle dem igen efter testen. Det kræver en masse mandetimer. I Belgien er klimakammeret stort, men til gengæld er der ekstra omkostninger til transporten, og den tid vi bruger på det”, fortæller Søren Kristiansen og fortsætter:

”Det er derfor en stor fordel for os, at vi nu har mulighed for at teste vores redningsudstyr i FORCE Technologys klimakammer på Lindø. Det er både nemmere og hurtigere. Ressourcemæssigt set sparer vi nok 14 dage på vores test ved at gennemføre den i Danmark fremfor i Belgien. Den tid kan vi nu bruge på nogle andre projekter”.

Stigende behov for at samarbejde på tværs

Fremtidens infrastruktur bliver generelt set større og skal dække over en bredere vifte af faciliteter. Begge dimensioner koster mange penge, og det kalder på en prioritering.

”I takt med, at teknologier og testfaciliteter bliver mere unikke og specialiserede, bliver konkurrencen om at opbygge kompetencerne mere international. I fremtiden vil man ikke bygge de samme faciliteter lige op ad hinanden. Vi skal vælge Danmarks unikke muligheder. Her er Lindø en af dem”, siger Søren Gothil Hansen og fortsætter:

”For at forblive attraktiv i fremtiden er der brug for at udbygge Lindø, så industrien får hele paletten af relevante faciliteter. Man skal være opmærksom på, at det ikke altid er økonomisk bæredygtigt at opbygge og samle alle test et sted, men det er nødvendigt for at fastholde industrien. Ellers er der risiko for, at udviklingen af fremtidens vindmøller ikke kommer til at foregå i Danmark”.

Udviklingen vil også gøre det mere og mere relevant at samarbejde på tværs af kompetencer og teknologier. FORCE Technology har derfor indgået en samarbejdsaftale med DTU om at leje hinandens faciliteter.

”For os er det jo interessant, at vi får adgang til en udstyrspakke på DTU til 100 millioner. DTU lægger bl.a. vægt på, at de igennem samarbejdet får opbygget et netværk til vores teknikere, der er vant til at samarbejde direkte med virksomhederne. Den type af samarbejder vil der kun blive flere af i fremtiden. Set fra et samfundsperspektiv giver det heller ikke mening, at vi hver især sidder og holder på vore egne, dyre faciliteter og kompetencer”, siger Henrik Hassing.

Denne artikel har været bragt i publikationen “Den teknologiske videnbro – nu og i fremtiden”

Fakta

FORCE Technology og Lindoe Offshore Renewable Centre (LORC) står bag Lindoe Component and Structure Testing A/S (LCST). Testcentret består af et klimakammer og en mekanisk testbænk. Det unikke ved faciliteterne er, at det er et meget fleksible systemer, hvor det er muligt at bygge opstillinger op afhængig af, hvad man arbejder med.

Klimakammer

FORCE Technologys klimakammer på Lindø er unik med hensyn til størrelse og funktioner. Kammeret har et volumen på ca. 900 m3, hvilket giver mulighed for test af meget store komponenter, strukturer og hele funktionelle systemer (fx en lastbil). De tre miljøparametre – Temperatur, fugtighed og saltspray – kan styres individuelt eller i kombination.

Mekanisk testbænk

Den mekaniske testbænk er specieldesignet til afprøvning af meget store komponenter og strukturdele for eksempel med henblik på, at dokumentere overholdelse af standarder, designspecifikationer eller lignende. Kombinationen af gulv og vægge gør det muligt, at arbejde med simultane belastninger i tre dimensioner.