Build4.0, digitale brandtests, Internet of Things og 3D bioprintede humane cellemodeller. Det er blot udvalgte eksempler fra 80 nye aktiviteter, som GTS-institutterne netop har fået offentlig medfinansiering til. Aktiviteterne styrker dansk erhvervslivs teknologiske muligheder og konkurrenceevne. 

For at understøtte en bedre anvendelse af ny teknologi i dansk erhvervsliv medfinansierer Uddannelses- og Forskningsministeriet over de kommende to år (2019-2020) forskning og udvikling for mere end 600 mio. kr. ved GTS-institutterne.

De 80 aktiviteter skal styrke dansk teknologisk innovation, og de er udvalgt med udgangspunkt i en offentlig høringsproces på bedreinnovation.dk.

Aktiviteterne spænder vidt og fordeler sig over mange forskellige teknologiske områder. Virksomhederne kan bl.a. se frem til ny teknologisk service inden for IT-området, produktionsteknologi, materialeteknologi, lægemiddeludvikling og på bygge- og anlægsområdet.

”Formålet med aktiviteterne er at give dansk erhvervsliv adgang til de nyeste teknologier og forskningsresultater. Teknologi i anvendelse skaber innovation og vækst i det danske samfund. Derfor arbejder GTS-institutterne for at styrke virksomheders anvendelse af teknologi, og det sker bl.a. via udvikling af nye teknologiske serviceydelser”, fortæller direktør i GTS-foreningen Ragnar Heldt Nielsen. ”De 80 nye aktiviteter er udvalgt på baggrund af en åben dialog med bl.a. erhvervslivet. Det betyder, at de teknologiske serviceydelser, som GTS-institutterne udvikler i perioden, er direkte målrettet behovene i danske virksomheder”.

Læs om de 80 nye aktiviteter her

Eksempler på aktiviteter

Økosystem for IoT-udvikling og test i DK (FORCE Technology og Alexandra Instituttet)

I aktiviteten vil de to GTS-institutter arbejde for at flere danske virksomheder får bragt nye ”Internet of Things” (IoT)-systemer succesfuldt på markedet. Dermed høster virksomhederne det store potentiale, der ligger i at kunne bringe produkter online, så virksomhederne både kan overvåge produkternes tilstand løbende og generere services baseret på online data om brug og slid på det enkelte produkt.

Brandtest og modellering af materialeegenskaber (DBI)

DBI vil udvikle avancerede matematiske modeller, som kan bruges til at simulere brand- og materialeegenskaber. Det kræver, at DBI gennemfører et stort antal tests for at skabe det fornødne datagrundlag til at forske i og dokumentere sammenhængene mellem mikroskalatest og klassifikationstest (SBI). Arbejdet vil bidrage til at sænke virksomhedernes omkostninger når der udvikles nye produkter, som skal overholde krav ift. brand og røgudvikling.

Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem (Teknologisk Institut)

Markedet for integrerede fleksible energiløsninger er under udvikling. GTS-instituttet vil udvikle standardiserede dynamiske test af integrerede energisystemer til danske virksomheder, som udvikler produkter, der skal kunne fungere i fremtidens dynamiske energinet. Det drejer sig fx om batterier kombineret med solceller, ladestandere til elbiler og varmepumper.

Se hele listen over alle de nye aktiviteter på bedreinnovation.dk

Læs nyhed fra Uddannelses- og Forskningsministeriet her