Med en brandsikker spritdispenser, der kan placeres i flugtveje, vil IWI Technology styrke bekæmpelsen af infektioner, multiresistente bakterier og vira på hospitaler. Den er udviklet i samarbejde med DBI – og er i disse Corona-tider mere aktuel end nogensinde.

Sprit er farlig for bakterier og vira. Den ødelægger hurtigt bakteriers cellemembraner og dræber dem, ligesom den også dræber vira. Derfor er den en populær desinfektionsmetode på hospitaler. Men sprit er også farlig for mennesker – fordi den er særdeles brandfarlig. Faktisk er den så brandfarlig, at brandmyndighederne ikke vil have spritdispensere i evakueringsvejene på hospitaler.

”Ca. 10% af alle indlagte patienter i Danmark får en udefrakommende infektion på hospitalet, og 3.000 omkommer årligt pga. en infektion, de ikke havde, før de blev indlagt. I USA gælder det 100.000 mennesker. Det er skidt, at det er farligt at blive indlagt, og udbredelsen af multiresistente bakterier vil kun gøre problemet større i fremtiden”, siger Lars Forsberg, der er partner i IWI Technology.

Med den aktuelle Coronavirus-krise er risici på hospitaler – og alle andre steder – øget betragteligt.

Sikker i 10 minutter

En del af løsningen er at udbrede brugen af spritdispensere. Men når man forsøger på det, støder brandkrav og udbredelse sammen.

”Hospitalerne vil ofte gerne have spritdispensere på de mest befærdede områder, så de bliver brugt mest muligt. Men brandmyndighederne vil have dem fjernet fra samme områder af hensyn til evakueringssikkerheden. Det er en evig udfordring, som har stået i vejen for placering af spritdispensere de steder, hvor de kan gøre den største forskel”, siger Lars Forsberg.

I 2017 begyndte han derfor at udvikle en spritdispenser, der skulle kunne hænge på væggen i flugtveje og de mest befærdede områder på hospitaler. Den skulle både være praktisk, æstetisk og brandsikker.

”Gennem DBI fik jeg bevilget en InnoBooster, og vi besluttede, at dispenseren skulle leve op til et beklædningskrav om, at den ikke må bidrage til brand i 10 minutter. Det er et meget hårdt krav, for det betyder, at spritten ikke må koge på noget tidspunkt, når dispenseren udsættes for en varmepåvirkning på over 800 grader i 10 minutter”, siger Lars Forsberg.

Men efter et længere forløb af udvikling og test af materialer og konstruktioner lykkedes det at udvikle en dispenser, der levede op til kravet. Dermed er der nu solgt 110 spritdispensere til Rigshospitalets nye nordfløj.

Læs hele artiklen i DBI’s fagmagasin ’Brand & Sikring’