Rønne Havn har fået gennemført succesfulde skibssimuleringer hos FORCE Technology med remote deltagelse over Teams. Formålet var at undersøge, om et nyt havnedesign kan give plads nok til nye, større fartøjer i havnen.

Af Nanna Bastved, FORCE Technology

Rønne Havn har planer om et nyt havnedesign, så større fartøjer, fx krydstogtskibe, kan lægge til den vestvendte havn på Bornholm. Havnedesignet lå klar til at blive testet i vores skibssimulator i Lyngby, så for at sikre, at alle relevante parter havde adgang til at overvære simuleringerne, opsatte man et remote simulerings setup.

”Vi bruger simuleringerne til kvalitetssikring af designet. I forhold til vores investeringer er det vigtigt, at det, vi har påtænkt at bygge, fungerer efter hensigten. På den måde bruger vi simuleringerne til risikominimering,” siger Thomas Bendtsen, administrerende direktør for Rønne Havn.

Skal fornemme kaptajnernes reaktion

Thomas Bendtsen deltog i remote simuleringssejladserne sammen med Rønne Havns bestyrelse, repræsentanter fra rederiet samt Niras, som er rådgiver for Rønne Havn-projektet.

”Mit formål med at deltage i simuleringerne er at sikre, at vi får bygget det helt rigtige og få gode ideer til forbedringer af havnedesignet. Men jeg skal også kunne fornemme kaptajnernes forbehold, og det kunne jeg sagtens få i denne remote simulering,” siger Thomas Bendtsen.

30 deltagere i remote simuleringen

Lodsen Peter Herskind fra DanPilot var fysisk til stede i simulatoren i Lyngby sammen med FORCE Technologys instruktør, Carl Thue Rabjerg. Her gennemførte de sejladser med flere skibstyper herunder store krydstogtskibe og skibe, der benyttes til fragt af havvindmøller. Imens fulgte omkring 30 personer med remote over Teams.

”Det fungerede faktisk ret godt. Når man først står i rummet, glemmer man, at man bliver monitoreret,” fortæller Peter Herskind, som synes det var en god mulighed for, at alle interessenter kan følge med i testen af det nye havnedesign.

”Når folk følger med på remoten, så har de selv set, hvad der ligger til grund for vurderingen af, hvad der kan lade sig gøre, når man sejler med de store skibe.”

Krydstogtsskibenes kaptajner deltog remote fra Tyskland. Kaptajnerne kunne følge med i simulationerne og tale direkte med lodsen Peter Herskind, som undervejs fortalte om hans planer og handlinger. Under debriefingerne udtrykte kaptajnerne stor tilfredshed med systemet og var enige i de operationsgrænser, der blev fundet.

Fik afprøvet havnedesignet

Rønne Havn fik godt udbytte af simuleringerne:

”Vi fik testet designet og prøvet nogle ting af. Desuden har vi fået gode forslag til forbedringer fx placering af bøjer, ledelys og angivelse af begrænsninger, som vi kan forvente vil opstå i havnen med det nye design. Det er værdifuld viden, som vi kan bruge i vores videre dialog med vores kunder,” fortæller Thomas Bendtsen og fortsætter: ”Uden denne remote simulering, havde vi ikke kunnet få forsikring om, at designet fungerer. Det har stor betydning for havnen, at vi kan komme videre med anlægsprojektet.”

Du kan læse den fulde case hos FORCE Technology her

Foto: FORCE Technology