Olieforurenede grunde er farlige for mennesker og dyr at færdes på, og de økonomiske konsekvenser af en olieforurening kan være store. Virksomheden Cleanfield har med hjælp fra DELTA udviklet et måleinstrument, der har gjort det muligt at optimere deres overvågning og oprensnings services til den enkelte kundes behov.

Miljøstyrelsen vurderer, at der i Danmark findes ca. 14.000 lokaliteter, der er forurenede. Arealerne har typisk før været brugt af industri eller andre erhverv, og ofte er de med tiden blevet omlagt til beboelse. Tidligere bekæmpede man typisk jordforurening ved simpelthen at fjerne jorden, men ny teknologi gør det nu muligt at bekæmpe olien på stedet uden at ødelægge grunden. Som den eneste virksomhed i Danmark har Cleanfield specialiseret sig i biologisk oprensning af olieforurening.

Cleanfield og DELTA udvikler nyt måleinstrument til forurenede grunde

Det er en kompliceret sag at fjerne olieforurening under huse, og et af Cleanfields udfordringer er, at der løbende skal måles på hver enkelt forurenet grund for at kunne tilpasse indsatsen. Førhen krævede disse målinger fysisk tilstedeværelse, hvilket er dyrt og tidskrævende. Derfor var der brug for at udvikle et apparat til overvågning og transmission af data hjem til hovedkontoret. Det fik Cleanfield til at kontakte DELTA for at få hjælp til at udvikle et måleinstrument, som løbende kan måle processen for forureningsbekæmpelse. Den nye teknologi har gjort det muligt for Cleanfield at optimere deres services ved at tilpasse indsatsen over for hvert enkelt forureningstilfælde. På den måde kan Cleanfield tilbyde en løsning, der i højere grad tilpasses kundens behov.

”Den tekniske viden, vi skulle bruge for at designe og konstruere et apparat af denne type, havde været for kompliceret at gøre brugbar, hvis ikke DELTA havde bistået os i udviklingsprocessen”, udtaler stifter og adm. Direktør for Cleanfield, Erik Permild.

Finansiering og arbejdsdeling

Projektet blev finansieret af en Videnkupon på 100.000 kr. fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. For det beløb indgik DELTA i et halvt års udviklingssamarbejde og lavede en detaljeret beskrivelse af arkitekturen (hardwareplatform, sensorer, softwarearkitektur og systemarkitektur) for det ønskede måleinstrument, som bl.a. måler ilt, metan, CO2, temperatur og fugtighed. På baggrund af arkitekturbeskrivelsen har Cleanfield udviklet en prototype på måleinstrumentet, som nu er i drift i Jylland med succes.

Forbedret serviceniveau og innovationsevne

Cleanfield arbejder oftest med innovationsprocesser på en autonom facon, hvilket skyldes to barrierer – nødvendig viden er svær at lokalisere og få adgang til, og hvis den nødvendige viden findes, er den dyr at få adgang til og kompleks at benytte til kommercielle formål. Derfor havde Cleanfield brug for ekspertviden udefra til at udvikle måleapparatet, der krævede input fra mange forskellige videnområder. Cleanfield henvendte sig til DELTA for at arbejde med innovation på en struktureret måde og indtænke kommercialisering, økonomi og eksportmuligheder i hele processen.

Erik Permild udtaler: ”Pga. vores størrelse og økonomi arbejdede vi førhen lidt ustruktureret med innovation. Det var derfor enormt givende at have DELTA med på sidelinjen til at sikre en struktureret og målrettet innovationsproces”.

Brug af naturens egne processer

Ikke to forureninger er ens, og derfor er det nødvendigt at lave individuelle løsninger til individuelle problemer. Cleanfield har udviklet deres metode til at rense olieforurenet jord ved at kopiere naturens egen cocktail. Ved at kontrollere den proces, som naturen selv benytter, kan olieforureningen fjernes med naturlige metoder, der ikke skader miljøet, og heller ikke kræver flytning af jord. På den måde undgår Cleanfield ofte at ødelægge en have eller rive en bygning ned.
Processen, som det tager naturen 200 år at udføre, kan Cleanfield ved hjælp af deres teknologi udføre på måneder. Hvis man har den tid til at lade bakterierne arbejde, så er det en mere hensigtsmæssig løsning. Det koster cirka det halve i forhold til bortgravning, og man behøver ikke ødelægge haven eller huset.

Nye muligheder med apparatet

  • Økonomisk og tidsmæssig besparelse ved ikke at skulle fysisk ud til hvert enkelt forureningstilfælde.
  • Bedre service over for kunden, da Cleanfield nu kan tilpasse og skræddersy løsninger i højere grad.
  • Øget tilpasning og effekt af indsats.
  • Øget fokus på struktureret innovation i Cleanfield efter gode erfaringer med innovationsprocessen i samarbejde med DELTA.

Fakta

Naturen har nedbrudt olie i millioner af år, det er der hverken noget nyt eller mærkeligt ved. Naturen opretter selv sin balance og har gennem evolution udviklet sine egne metoder til dette. Cleanfield har forsket i naturens egne metoder og har i al beskedenhed tilladt sig at kopiere den – det giver nemlig det bedste og mest sikre resultat. Naturen benytter bakterier, næringsstoffer og ilt. Cleanfield har udviklet produktet BioGel™, der er produceret af naturens egne materialer. Det sikrer, at miljøet skånes. Biologisk oprensning foregår In-Situ – altså på stedet. Jord og grundvand fjernes ikke, men ved at benytte naturens egne metoder nedbrydes en forurening hurtigt og miljøvenligt. Denne kontrollerede proces er Cleanfields speciale.

For mere information, kontakt venligst:
Mads Christiansen
Specialist, Processes, DELTA
Mail: mc@delta.dk
Tlf.: 72 19 42 30