Hjem / Institutter / Formålet: GTS i samfundets tjeneste

Formålet: GTS i samfundets tjeneste

GTS-foreningen er sekretariat for de danske GTS-institutter. Vi er fem medarbejdere i sekretariatet. Vores hovedopgave er at omsætte GTS-nettets fælles målsætninger og politiske beslutninger til konkrete aktiviteter.

Aktiviteter udadtil
Sekretariatet repræsenterer GTS-nettet udadtil gennem mødeaktiviteter med en lang række interessenter, deltagelse i konferencer, arrangementer, arbejdsgrupper, høringer og bidrag til den offentlige debat inden for den forsknings- og innovationspolitiske dagsorden.

Aktiviteter indadtil
Sekretariat betjener desuden GTS-nettets interne arbejdsgrupper og netværk, og vi koordinerer visse forretningsmæssige aktiviteter på vegne af GTS-nettet fx inden for klima, servicesektoren og den offentlige sektor.

Udgivelse af rapporter og analyser
På vegne af GTS-nettet udgiver vi løbende en række analyser, hvor vi giver et fælles bud på, hvordan GTS-nettet bedst muligt kan varetage sin rolle i det danske innovationssystem. Analyserne kan du finde under Publikationer.

Performanceregnskab
Hvert år udgiver vi for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte et performanceregnskab, som viser GTS-nettets udvikling og nøgletal for det pågældende år.

Hjemmeside
I samarbejde med redaktører fra GTS-institutterne, er vi i sekretariatet ansvarlige for opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiden. Hvis du ønsker at få en ugentlig oversigt over nyheder, artikler og arrangementer, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Ønsker du mere information

Kontakt:Dorthe Sjøbeck ChristiansenInformationschefMail: dc@gts-net.dk

Læs det senestePERFORMANCE-REGNSKAB