Hjem / Foreningen / Hvad laver foreningen

Hvad laver foreningen?

GTS-foreningen er brancheforening for de syv danske GTS-institutter. Vi er fem medarbejdere i sekretariatet. Vores hovedopgave er at omsætte GTS-institutternes fælles målsætninger og visioner til konkrete aktiviteter.

Sekretariatet arbejder for GTS-institutternes fælles mål overfor en lang række interessenter. Det sker via en omfattende mødeaktivitet, deltagelse i konferencer, arrangementer, arbejdsgrupper, høringer og bidrag til den offentlige debat inden for det forsknings- og innovationspolitiske område.

GTS-foreningen betjener en række interne arbejdsgrupper og netværk med repræsentanter fra GTS-institutterne med det formål at styrke det tværgående samarbejde og den fælles GTS-profil.

VI koordinerer desuden fælles aktiviteter på vegne af GTS-institutterne, det gælder fx det fælles initiativ ”Regionale Innovation Officers”, som vi samarbejder med Innovationsfonden og Erhvervshusene om. Desuden står vi i fællesskab bag hjemmesiden teknologiskinfrastruktur.dk, der giver et samlet overblik over nogle af de test,- demonstrations- og udviklingsfaciliteter, der er opbygget på GTS-institutterne.

Udgivelse af publikationer

GTS-foreningen udgiver løbende en række publikationer.

Det gælder fx det årlige performanceregnskab for GTS-institutterne, som giver en status for GTS-institutternes indsats for at skabe dansk innovation.

Herudover udgiver vi mere temabaserede analyser og rapporter på vegne af institutterne.

Du finder publikationerne her

gts-net.dk

Endnu en central opgave for GTS-foreningen er opdatering og vedligeholdelse af denne hjemmeside.

Udover at vi har samlet konkret information om både GTS-foreningen og GTS-institutterne, så er formålet med hjemmesiden især at fungere som en fælles kanal for GTS-institutterne.

Derfor finder du en masse stof om aktuelle aktiviteter samt cases, der giver et indtryk af, hvordan GTS-institutterne arbejder for at skabe jobs, vækst og velfærd igennem anvendelse af de nyeste teknologier.

Ønsker du mere information, kontakt

Ragnar Heldt NielsenDirektør i GTS-foreningen

Tlf: 45 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk

Læs mere ommedarbejderne her