I et MADE-demonstrationsprojekt har virksomheden Rossen Recycling Company A/S arbejdet sammen med GTS-institutter om at udvikle en metode, der kan bedømme mængden af brom i elektronikaffald.

Nogle plastmaterialer antændes let, mens andre er sværere at antænde. Et fællestræk ved plastmaterialer er imidlertid, at de er brandbare. Det er dog muligt at begrænse udviklingen af en brand i plast ved at anvende brandhæmmende additiver.

Flammehæmmere i fokus

På verdensplan bliver sikkerhedsbestemmelserne for materialer, der anvendes i fx byggeriet og i elektronik strengere og strengere. Det er derfor i stigende grad nødvendigt for producenterne at tilsætte brandhæmmere til plast, der anvendes til blandt andet elektronik.

En af de foretrukne brandhæmmere i elektronik er bromerede flammehæmmere. Bromerede flammehæmmere har dog vist sig at have negative påvirkninger på miljøet, hvor de bl.a. ophobes og mistænkes for både at være hormonforstyrrende og årsag til fosterskader. Derfor er der på verdensplan vedtaget regulering, der skal begrænse udbredelsen af de problematiske bromerede flammehæmmere. De er reguleret i RoHS-direktivet, REACH- og POP-forordningerne, og globalt i Stockholmkonventionen.

På baggrund af ovenstående har Rossen Recycling Company A/S ønsket at undersøge udbredelsen bromerede flammehæmmere i elektronikaffald. I MADE-demonstrationsprojektet ”Udvikling af teknik til karakterisering og identifikation af flammehæmmer i elektronikskrot” har Rossen Recycling Company A/S samarbejdet med FORCE Technology og Teknologisk Institut om at karakterisere mængden af brom i forskellige plastelementer i elektronikaffald.

Varierende bromindhold gør sortering svært

Projektet har vist, at brom stadig findes i elektronikskrot med meget varierende indhold. Det gør det svært at sortere og genanvende plasten i forhold til gældende lovgivning, da mængden af brom skal måles for alle homogene enkeltdele i produktet. Det giver praktiske udfordringer, som skal løses, hvis vi skal have styr på problemet med elektronikaffald i fremtiden.

FORCE Technology og Teknologisk Institut har sammen med industrielle partnere søgt midler fra Miljøstyrelsen til at arbejde videre med problemstillingen omkring bromerede flammehæmmere i elektronik. Det er dog ikke lykkedes at skaffe en bevilling, da Miljøstyrelsen vurderer, at mængden af elektronikskrot med bromerede flammehæmmere forventes at falde.

Imidlertid tyder arbejdet i dette projekt på, at bromerede flammehæmmere stadig er at finde i elektronikaffald, og derfor er det en problemstilling, som projektdeltagerne fortsat mener vil være relevant i de kommende år.

Du kan læse mere om projektet her

Foto: FORCE Technology