En undersøgelse blandt 150 danske frontløber-virksomheder viser, at adgang til eksterne testfaciliteter er et nødvendigt element i udviklingen af fremtidens grønne produkter og processer.

PRESSEMEDDELELSE FRA GTS-FORENINGEN

Vejen til Danmark som en grøn supermagt kræver store omstillinger af virksomheder og samfund. Her er det helt afgørende, at vi sikrer gode muligheder for, at virksomheder kan udvikle grønne løsninger og teste dem, inden de rulles ud i hele samfundet og bliver til ny eksport.

Vi skal fx forstå, hvordan brugen af bio-ressourcer til energi bliver fuldt bæredygtige, eller vi skal sikre, at vi i nye cirkulære materialestrømme ikke ophober giftstoffer fra tidligere anvendelser. Det er for hvert led i omstillingen vigtigt, at en ny grøn løsning på et område ikke skaber problemer på et andet – og samtidig skal udviklingen gå stærkt.

Det kræver, at dansk erhvervsliv har en effektiv adgang til state-of-the-art testfaciliteter. Det bekræftes i en ny undersøgelse fra GTS-foreningen, hvor 150 frontløbervirksomheder inden for landbrugs-, byggeri – og energisektoren er spurgt ind til deres behov for test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter.

Undersøgelsen viser et stort behov for at kunne tilgå ekstern kapacitet i arbejdet med grøn innovation. Det hænger sammen med, at teknologisk innovation bliver stadig mere kompleks. Derfor kan hverken små eller store virksomheder på egen hånd opbygge alle nødvendige faciliteter og specialistkompetencer.

På tværs af de tre sektorer er der tre gennemgående tendenser.

  • Adgang til test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter er afgørende for grøn omstilling. Mere end halvdelen af de 150 adspurgte virksomheder svarer, at adgang til eksterne testfaciliteter er helt afgørende for deres evne til at komme i mål med nye grønne produkter og processer.
  • Fra test af enkeltkomponenter til test i systemer, fuldskala og naturlige miljøer. Mere end halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har et stigende behov for at kunne teste i stor skala og i naturlige miljøer, hvor komponenter kan testes i systemer i samspil med andre produkter.
  • Behov for mange-til-mange platforme. 2 ud af 3 svarer, at deres udviklingsprojekter i stigende grad kræver adgang til en bred palet af både faciliteter, specialistkompetencer og samarbejdspartnere.

”Den nye analyse understreger nødvendigheden af at sikre dansk erhvervsliv adgang til faciliteter og udviklingsmiljøer, hvor de nye grønne løsninger kan testes på kryds og tværs. Nogle af faciliteterne er allerede opbygget hos bl.a. GTS-institutterne, og her handler det om at sætte dem yderligere i spil. Men på andre områder er der brug for at investere i nye faciliteter inden for de danske styrkepositioner”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Pioneer inden for vindenergi genkender behovet

Henrik Stiesdal er en af pionererne inden for dansk vindenergi. Han solgte designet til Vestas første vindmølle, stod bag verdens første havvindmøllepark og verdens første flydende havmølle. I dag arbejder han på at forbedre konstruktionerne til flydende havvindmøller. Han bekræfter behovet for eksterne testfaciliteter.

”Det er helt afgørende, at vi kan teste vores designs i FORCE Technologys specialbyggede testbænk til store konstruktioner. Det er meget kompliceret og dyrt at opbygge de kompetencer, det kræver at lave, drive og betjene testfaciliteterne. Selv ikke de større industrivirksomheder er i stand til at opbygge de nødvendige testfaciliteter alene. Derfor er der brug for løbende at investere i testfaciliteter, så de matcher behovene i virksomhederne. Det er forudsætningen for grøn innovation”, siger Henrik Stiesdal, CEO i Stiesdal A/S.

Læs en artikel om Henrik Stiesdal her

GTS anbefaler nye investeringer

På baggrund af undersøgelsen har GTS-foreningen tre anbefalinger til, hvordan vi i Danmark sikrer, at virksomheder har adgang til de nødvendige eksterne kompetencer.

  1. At der oprettes en pulje på finansloven til etablering af test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter til den grønne omstilling.
  2. At test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter indgår som et centralt element i de kommende klimahandlingsplaner og sektorstrategier.
  3. At danske virksomheder sikres adgang til udenlandske faciliteter på områder, hvor Danmark ikke har kritisk masse til at opbygge state-of-the art testfaciliteter.

”Det bliver hårdt arbejde for de virksomheder, der skal omsætte gode ideer til konkrete grønne løsninger. Derfor skal vi sørge for, at de har de bedste forudsætninger for at lykkes med det”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen og fortsætter:

”For at sikre dette anbefaler vi, at testfaciliteter indtænkes som et væsentligt element i klimaplanerne for alle sektorer. I finansloven er der afsat 750 mio. kr. til grønne forsknings- og udviklingsprojekter. Her anbefaler vi, at der afsættes 100 mio. kr. årligt til vedligeholdelse og udbygning af eksisterende testfaciliteter – og til opbygning af nye på områder, hvor de ikke findes i forvejen. Det vil føre til grøn vækst og danske arbejdspladser”.

Tre delrapporter og en tværgående rapport

Undersøgelsen består af tre delrapporter og en tværgående rapport. Delrapporterne fokuserer på henholdsvis landbrugs, – byggeri og energisektoren.

Du kan hente rapporterne her

Yderligere oplysninger

Kontakt Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen, mobil 45162620

Kort om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 150 avancerede, teknologibaserede virksomheder inden for landbrugs-, byggeri-, eller energisektoren. Alle virksomheder arbejder med udvikling af nye produkter, services eller produktionsprocesser, som led i den grønne omstilling.

Undersøgelsen er gennemført i foråret 2020 af Teknologisk Institut på vegne af GTS-foreningen.