GTS-foreningen har netop udgivet ”GTS i tal”, der samler en række nøgletal for de syv GTS-institutter. Tallene viser en positiv udvikling i de danske aktiviteter i 2022. Her har institutterne bl.a. klaret sig godt i konkurrencen om forskningsmidler fra puljer og fonde med en stigning ift. året før på 5 pct. I 2022 investerede GTS-institutterne også 144 mio. kr. i udvikling af den teknologiske infrastruktur til glæde for dansk erhvervsliv.

I 2022 havde GTS-institutterne en samlet omsætning på 3.6 mia. kr. – og flere end 30.000 kunder (danske og internationale) købte ydelser hos mindst et af de syv GTS-institutter.

Størstedelen af de knap 24.000 danske kunder er fra den private sektor. Her var der i 2022 en stigning i den danske kommercielle omsætning på 2 pct., der med 1.2 mia. kr. var på det højeste niveau i fem år. Samtidig var der et fald i antallet af de private virksomhedskunder på 4. pct.

”Denne udvikling spiller godt sammen med en ny analyse fra Incentive, der viser en stigning i omsætningen pr. GTS-kunde i perioden 2015 til 2020. Den udvikling fortsætter fra 2021 til 2022. Selv om vi rigtig gerne vil ud til mange virksomheder, er der tale om en positiv udvikling – ikke mindst fordi Incentive-analysen samtidig peger på, at der især er gavnlige effekter af et GTS-samarbejde for virksomheder, der har et tæt og længerevarende samarbejde. Derfor er det tættere samspil en udvikling, vi gerne ser fortsætte i de kommende år”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Flot stigning i midler fra forskningsprojekter

Fra 2021 til 2022 klarede GTS-institutterne sig markant bedre i konkurrencen om forskningsmidler fra nationale og internationale puljer og fonde. Her steg omsætningen med 5 pct. til 301 mio. kr. mod 287 året før. Det betyder, at GTS-institutterne får det andet bedste resultat i fem år kun overgået af 2018, hvor resultater var på 315 mio. kr.

Samtidig var der en stigning i antallet af virksomheder, der samarbejder med GTS i regi af et eksternt finansieret udviklingsprojekt. I 2021 indgik 1.483 virksomheder i den type GTS-samarbejde og i 2022 var tallet steget til 1.676 virksomheder. Dermed får flere virksomheder glæde af den nyeste viden og teknologi.

Investeringer i infrastruktur tilbage på et højt niveau

De flotte resultater blev fulgt op af, at GTS-institutterne i 2022 investerede 144 mio. kr. i udvikling af den teknologiske infrastruktur, der består af laboratorier samt test- og udviklingsfaciliter, der stilles til rådighed for virksomheder på kommercielle vilkår. Det er en stigning på hele 57 pct. ift. 2021, hvor investeringen var på 92 mio. kr.

”GTS-institutterne investerer af egne midler i nye laboratorier og state-of-the-art testfaciliteter, hvor virksomheder kan afprøve nye ideer og få de godkendelser, det ofte kræver at komme på markedet med nye løsninger. Efter et par forsigtige ”corona-år” er niveauet for disse infrastrukturinvesteringer igen på et højt niveau til glæde og gavn for dansk erhvervsliv”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

GTS i tal 2023

  • Den samlede omsætning var på 3.6 mia.
  • Der var et fald i den udenlandske kommercielle omsætning på 4. pct., der hænger sammen med, at årene med corona gav en særlig efterspørgsel efter ydelser, der ikke længere efterspørges på samme niveau.
  • Den samlede danske, kommercielle omsætning var på 1.4 mia. kr.
  • Det samlede antal danske kunder var på 23.747 – heraf var de 19.470 private, virksomhedskunder.
  • Ud af de private, virksomhedskunder er 86 pct. SMV-kunder.
  • GTS-institutterne indgik i 719 FoU-projekter.
  • Der var 1.676 FoU-samarbejder med private virksomheder og 1.247 samarbejder med forskningsinstitutioner.
  • GTS-institutterne havde mere end 54.000 kursister og 7.100 kursuskunder.

GTS i tal 2023

Den omtalte analyse fra Incentive kan hentes her