På bedreinnovation.dk kan du de næste fire uger komme med dit input til, hvilke teknologiområder der bedst understøtter innovation og vækst i dansk erhvervsliv og samfund. I lyset af corona-krisen er det vigtigere end nogensinde at vælge de teknologier, der bedst sætter skub i dansk erhvervsliv.

Hvert år investerer Uddannelses – og Forskningsministeriet cirka 300 mio. kr. i de syv GTS-institutter. Investeringen gør det muligt at opbygge en teknologisk kapacitet i Danmark, der understøtter innovation, vækst og beskæftigelse i erhvervsliv og samfund.

Fra d. 4. maj og frem til den 29. maj har du mulighed for at kommentere på de forslag til indsatsområder, som GTS-institutterne gerne vil arbejde med i 2021-2024. Indsatsområderne er lagt åbent frem til diskussion på bedreinnovation.dk. Her kan virksomheder, erhvervsorganisationer, erhvervsfremmeaktører, forskere, offentlige myndigheder og private bidrage med kommentarer og idéer, der kan styrke forslagene.

”Det er nu femte gang, at offentligheden inddrages i, hvilke indsatsområder GTS-institutterne skal arbejde med. Det skaber synlighed og bidrager til, at GTS-institutterne har fokus på de teknologiområder, der har størst betydning for dansk erhvervsliv”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen og fortsætter:

”Investeringen gør det muligt at arbejde med teknologi på forkant af markedet på områder, hvor det ikke forventes, at andre løfter opgaven. Dermed får erhvervslivet adgang til teknologiske kompetencer, der er afgørende for dansk innovation, men som ikke ville være bredt tilgængelige i Danmark, hvis ikke GTS-institutterne udbød dem”.

Grøn omstilling i kølvandet på corona-krisen

I den kommende fire-årige resultatkontraktperiode er der især fokus på indsatser, der understøtter den grønne omstilling af det danske erhvervsliv og samfund. I lyset af corona-krisen er det vigtigere end nogensinde at vælge de teknologier, der bedst sætter skub i dansk erhvervsliv.

”Når vi skal arbejde os ud af corona-krisen, bliver det afgørende at udvikle løsninger til den grønne omstilling. Her er det de danske virksomheder, der er nøglen til succes. De skal have adgang til grønne udviklingsmiljøer, hvor de i tæt samarbejde med teknologispecialister kan udvikle, teste og afprøve de nye løsninger – og måske gennemføre den første pilotproduktion. Det har de hos GTS-institutterne, og den nye investering gør det muligt at videreudvikle viden, som kan sætte yderligere fart på den grønne omstilling”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte lægger i sin prioritering af indsatsområderne vægt på den feedback, som de får via hjemmesiden.

Mere info

Læs en pressemeddelelse fra GTS-foreningen

Læs mere i nyhed på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside

Tjek bedreinnovation.dk med de mange forslag til indsatsområder ud her