Vil du gerne have et overblik over de laboratorier og testfaciliteter, som GTS-institutterne stiller til rådighed for dansk erhvervsliv? Og mere specifikt inden for materialeteknologi? Så tjek portalen www.teknologiskinfrastruktur.dk

30 forskellige facilitetsbeskrivelser er pt. lagt op under kategorien ”Materialeteknologi” og flere beskrivelser bliver lagt på i den kommende tid,

Læs fx om ”Overflademåling på mikro- og nanometerskala”, som DFM kan foretage i sit laboratorium.

Baggrunden for faciliteten er, at virksomheder har behov for konstant at udvikle nye og bedre overfladeegenskaber i sine produkter og for at kunne dokumentere kvaliteten af disse overflader, herunder, farve, glans, overfladestruktur samt elektriske og mekaniske egenskaber.

Som national metrologi institut er en af DFMs centrale opgaver at sørge for, at målingerne er sporbare til SI enheder og at give denne sporbarhed videre til dansk industri.

En indgang til GTS-infrastruktur

For at gøre det nemmere for især små og mellemstore virksomheder at finde vej til GTS-infrastruktur, er der oprettet en portal med beskrivelser af GTS-faciliteter, som virksomheder kan benytte i deres forsknings- og udviklingsarbejde.

Formålet er at give dansk erhvervsliv et samlet overblik over de mange test- og demonstrationsfaciliteter, der findes hos GTS-institutterne.

Tjek databasen ud